Osebol 25 listopada 2009 roku

 

 

 

Uchwała nr 1

Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

z dnia 25 listopada 2009

Zarząd postanawia powołać Radę Programową i tak;

 1. Przewodniczącym zostaje Marek Michalik.
 2. Wiceprzewodniczącymi, Dariusz Wójcik, Zbigniew Konwiński, Andrzej Zapałowski. Zarząd postanawia, że Rada będzie miała pięciu wiceprzewodniczących i pozostałych dwóch wybierze ze swego grona. Członkami Rady będą;
  • byli i obecni członkowie Parlamentu RP wywodzący się z KPN,
  • byli i obecni prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i członkowie prezydiów rad samorządu terytorialnego wywodzący się z KPN,
  • byli członkowie Rad Politycznych Konfederacji Polski Niepodległej,
  • byli Szefowie Obszarów KPN,
  • inne osoby których zasługi dla nurtu są niewątpliwe a ich praca w radzie będzie istotna.

           Warunkiem zostania członkiem jest wypełnienie wszystkich wymogów statutowych, formalnych oraz zgodna decyzja Zarządu Instytutu.

         Uchwała wchodzi w  życie w dniu podjęcia.

 

 

 Prezes Zarządu

 

 

Paweł Wielechowski