Ładowanie Wydarzenia

Ukazał się najnowszy, 31 numer „Opinii” (wiosna 2021) – kwartalnika wydawanego przez nasz Instytut.
W numerze publikujemy:
• wspomnienie o Wojciechu Ziembińskim pióra ks. prałata Józefa Maja (aktywnie związanego z działaniami polskiego Kościoła na rzecz opozycji politycznej pod koniec lat 70. i w l. 80.),
• wspomnienie o działaniach krakowskiej KPN prowadzonych poza Małopolską, które były podejmowane u schyłku PRL (m.in. udział w strajku w KWK „Manifest Lipcowy” w sierpniu 1988 roku) autorstwa Ryszarda Bociana (lidera KPN w Krakowie),
• 1. część wspomnień Natalii Stanik zesłanej jako dziecko na Syberię w l. 1940-1945,
• tekst literacki (jednoaktówka czy też może projekt scenariusza?) Bohdana Urbankowskiego pt. „Dintojra, czyli nekrolog młodego komunisty” (wśród bohaterów: przywódcy i działacze PPR w czasie II wojny światowej);
• analizę ekonomiczna Wojciecha Błasiaka nt. polskiego węgla (w latach 1989-2004 polskie górnictwo było celowo niszczone, a od 2004 roku trwa jego samolikwidacja),
• tekst Andrzeja Anusza o kontekstach politycznych postawionego mu kiedyś zarzutu rzekomego plagiatu cudzej pracy magisterskiej,
• wspomnienie Andrzeja Bobkowskiego (w związku z 60. rocznicą jego śmierci) pióra Jarosława Kajdańskiego,
• recenzję autorstwa Mirosława Lewandowskiego dwóch książek poświęconych prymasowi Wyszyńskiemu: Rafała Łatki „Episkopat Polski wobec stosunków państwo – Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989” oraz Andrzeja Anusza „Kościół obywatelski. Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL w okresie powstawania niezależnych instytucji politycznych (1976-1981)”,
• recenzję autorstwa Łukasza Perzyny książki Radka Raka „Baśń o wężowym sercu”,
• drugą część „Myśli zebranych” ks. Romana Indrzejczyka oraz trzecią część wspomnienia o Tomaszu Marcie autorstwa Beaty Mikluszki i Łukasza Perzyny,
• a także stałe pozycje, a to:
◦ Jerzy Bukowski – „Okiem filozofa spod kopca Piłsudskiego”,
◦ Dariusz Maciej Grabowski – „O ekonomii i nie tyko”,
◦ Ewa Różycka – „Z innej bajki…”
◦ aktualności dotyczące środowiska związanego z naszym Instytutem, w tym informacje o osobach zmarłych w pierwszym kwartale 2021 roku: Wojciechu Borowiku, ks. Jerzym Błaszczaku, Barbarze Rejniewicz-Wysockiej, Ryszardzie Kwietniawskim i Zygmuncie Goławskim, informacje o inicjatywie naszego Instytutu zorganizowania ponownego pogrzebu Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz o udziale naszego Instytutu w akcji „Pomagamy zasłużonym dla naszej wolności”, przypomnienie 153 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, informację o ustanowieniu Krzyża Służby Niepodległości.
Zachęcamy do lektury! Nasz kwartalnik jest dostępny w bibliotekach na terenie całego kraju, a poza tym jest rozsyłany nieodpłatnie do kilkudziesięciu osób. Pismo ukazuje się przy wsparciu i pod patronatem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Data rozpoczęcia - Data zakończenia

kw. 15, 2021 - kw. 15, 2021

Czas rozpoczęcia - Czas zakończenia

00:00 - 23:59