Ładowanie Wydarzenia

Ukazał się właśnie najnowszy (132) numer „Opinii Nurtu Niepodległościowego” – kwartalnika Ośrodka Myśli Niepodległościowej Instytutu Historycznego nn im. Andrzeja Ostoja Owsianego w Warszawie. Jest to zarazem sygnał, że na naszej stronie internetowej jest już dostępny poprzedni – 131 numer tego pisma – https://www.ihoo.pl/opinia/

W bieżącym numerze „Opinii” znajdujemy dużo historii (zarówno opracowania, jak i wspomnienia), literaturę piękną, rozmowy, recenzje i aktualności :
* tekst dr. Wojciecha Błasiaka pt. „O tożsamości narodowej polskich polityków” będący polemiką z publikacją Jana Fedorczuka w „Do Rzeczy” pt. „Unijczycy polskiego pochodzenia”;
* trzy rozmowy Łukasza Perzyny:
– z dr Andrzeje Anuszem nt. jego książki pt. „Osobista historia Porozumienia Centrum” (książka została wydana przez nasz Instytut);
– z Piotrem Wójcikiem o Powstaniu Warszawskim pt. „Powstanie musiało wybuchnąć”;
– z Bogusławem Szostkiewiczem pt. „Mural dla profesora Kieżuna”;
* opracowanie Jacka Czarneckiego pr. „Federacja Młodzieży Walczącej – od pędzla i farby po >La Bombę<. Jak warszawska młodzież walczyła z komuną 1980-1987”;
* wspomnienia ks. Jarosława Wąsowicza (SDB) o Federacji Młodzieży Walczącej;
* wspomnienia Piotra Wójcika pt. „Osobista historia Porozumienia Centrum Andrzeja Anusza – >O antykomunizmie skutecznym< – drobna glosa wspomnieniowa >obserwatora współuczestniczącego<;
* tekst ks. prałata Józefa Romana Maja pt. „Benedykt XVI w dialogu z rabinem Arie Folgerem”;
* tekst Łukasza Perzyny pt. „Młoda kultura najlepszy sojusznik nielegalnej polityki”;
* miniatura dramatyczną dr. Bohdana Urbankowskiego pt. „Lodowy pochód”;
* recenzja książki Mirosława Lewandowskiego pt. „Interrex. Niepodległościowe środowisko kombatanckie wobec Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego w latach 1956-1981” pióra dr. Krzysztofa Nowakowskiego (książka została wydana przez nasz Instytut);
* stałe rubryki: „Wydarzenia i uroczystości” (informacje nt. działalności bieżącej naszego Instytutu), „O ekonomii i nie tylko…” dr. Dariusza Macieja Grabowskiego, „Kątem oka” Jarosława Kajdańskiego oraz „Z innej bajki” Ewy Różyckiej.

„Opinia” jest rozsyłana nieodpłatnie do ponad setki wybranych placówek naukowych, bibliotek oraz zainteresowanych osób, zaś numery archiwalne są dostępne na naszej stronie internetowej.

Pismo ukazuje się obecnie przy wsparciu i pod patronatem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zachęcamy do lektury przy dobrej kawie!

Data rozpoczęcia - Data zakończenia

paź 15, 2021 - paź 15, 2021

Czas rozpoczęcia - Czas zakończenia

00:00 - 23:59

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Fields marked * are mandatory.