Ładowanie Wydarzenia

23 maja 2022 roku w Centralnym Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbyła się prezentacja książki ?ELA. Pamiętnik Solidarności (1)? wydanej przez Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego. Książka jest pierwszą z przewidywanej serii prezentujących osoby o walorach i zasługach dla Solidarności wartych pierwszorzędnej pamięci.

Książka pt. ELA  jest wspomnieniem o śp. Elżbiecie Pacule przewodniczącej Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ Solidarności. Elżbieta Pacuła czynnie uczestniczyła w Powstaniu Solidarności w 1980 roku, była internowana w ośrodku w Darłówku w 1982r. w okresie tzw. stanu wojennego  , od 1989r. tworzyła struktury związkowe w Telekomunikacji Polskiej i im przewodziła. Za swe zasługi odznaczona została Krzyżem Wolności i Solidarności. Książka opisuje wybrane epizody Jej biografii, najważniejsze dokonania, kreśli obraz osoby istotnej dla tworzenia kultury Solidarności. Rzeczą wyjątkową,  jeśli chodzi o związkowe działania śp. Elżbiety Pacuły jest to, że Jej dokonania w zakresie realizacji interesów pracowniczych liczone są ( i zostały precyzyjnie policzone) w miliardach złotych. Równie wyjątkowe jest  to, że śp. Elżbieta Pacuła dbała o wielowymiarowy zakres działalności związkowej, stąd jest zaangażowanie i osiągnięcia w dziedzinie działalności kulturalnej realizowanej w środowisku Solidarności.

Spotkanie promocyjne w Przystanku Historia IPN prowadził historyk dr Andrzej Anusz. W swym wprowadzającym do dyskusji wystąpieniu podkreślił walor Pamiętnika Solidarności jako autentycznego źródła wiedzy historycznej o Solidarności i zachęcił do kontynuowania serii oraz spisywania wspomnień przez bezpośrednich uczestników wydarzeń historycznych. O wspomnieniach poświęconych Elżbiecie Pacule ,zawartych w książce opowiadali ich  autorzy: Jerzy Iwaszkiewicz ? aktualny przewodniczący SKPT NSZZ Solidarność i Zbigniew Jacek Jackiewicz ?  doradca SKPT NSZZ Solidarność.

Gościem specjalnym spotkania był Jan Kondrak ? bard Solidarności , przyjaciel śp. Elżbiety Pacuły, który zaprezentował dwa ulubione przez Elżbietę utwory ze swojego repertuaru: Atamana i Piosenkę w samą porę. By nie pozostawiać uczestników spotkania tylko w kręgu wspomnień, Jan Kondrak zaśpiewał też piosenkę ?Do nieprzyjaciół Moskali?   odzwierciedlającą nasze aktualne przeżycia dotyczące zbrodni sowieckich dokonywanych w czasie napaści na Ukrainę.

Cześć oficjalna prezentacji książki była wstępem do nieoficjalnych rozmów długich i emocjonujących. Obecność na spotkaniu Aleksandra Piwońskiego pozwoliła na specjalną celebrację Jego 70- urodzin. Prezes Instytutu Historycznego NN Andrzej Chyłek wręczył Jubilatowi Album Legionów Polskich z wpisem okolicznościowym wszystkich uczestników majowego spotkania.

Spotkanie 23 maja br. było pierwszym, ale nie ostatnim prezentującym Pamiętnik Solidarności : ELA.

Następne jest planowane przez Wydawcę i Autorów na jesieni tego roku we Wrocławiu, rodzinnym mieście śp. Elżbiety Pacuły.

Relacja Z. J. Jackiewicz

Data rozpoczęcia - Data zakończenia

maj 23, 2022 - maj 23, 2022

Czas rozpoczęcia - Czas zakończenia

00:00 - 23:59