Ładowanie Wydarzenia

W dniu 10 lipca 2021 roku odbyło się w Łodzi zebranie sprawozdawczo – wyborcze naszego Instytutu, którego uczestnikami było kilkadziesiąt osób z różnych stron kraju.

Głównym celami spotkania były:
– przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w minionej kadencji,
– przyjęcie absolutorium dla ustępujących władz statutowych,
– wybory prezesa zarządu, zarządu i komisji rewizyjnej na nadchodzącą kadencję.
Na Przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Marka Michalika. Wraz z nim przy stole prezydialnym zasiedli prezes IHOO  Andrzej Chyłek oraz wiceprezes Kazimierz Wilk.
Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Marszu Pierwszej Brygady, co w mojej ocenie wypadło bardzo podniośle i godnie.
Tuż po tym krótką modlitwę poprowadził ks. Stanisław Tylus, członek Rady Programowej Instytutu.
Przed rozpoczęciem obrad odbyła się miła uroczystość wręczenia Krzyży Służby Niepodległości, którymi uhonorowano następujące osoby:
* Marek Michalik oraz

* pośmiertnie  Jan Kapuściński (odznaczenie odebrała żona Magdalena Kapuścińska).

Odznaczenia wręczał prezes zarządu IHOO pan Andrzej Chyłek wraz z członkiem Kapituły Krzyża Krzysztofem Lancmanem.
Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Marek Michalik i Prezes Zarządu Andrzej Chyłek wręczyli powołanie do Rady Jerzemu Iwaszkiewiczowi.

Po tej uroczystości odczytano list skierowany do zebranych przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Kasprzyka.
Następnie przewodniczący przedstawił propozycję porządku obrad, która została przyjęta bez uwag i sprzeciwów.
Zgodnie z nim jako pierwszy zabrał głos prezes Andrzej Chyłek, pytając czy ktoś ma uwagi do sprawozdania. Ponieważ zebrani sprawozdanie z prac zarządu otrzymali wcześniej drogą elektroniczną, więc nie było potrzeby go odczytywać. Nie było też żadnych pytań i potrzeby wyjaśnień.
Ustępującemu prezesowi i zarządowi udzielono absolutorium, co jednomyślnie przyjęto uchwałą numer 1.
Kolejną uchwałą numer 2 wybrano na kolejną kadencję Prezesa i Zarząd w niezmienionym składzie:
Prezes Zarządu – Andrzej Chyłek
Wiceprezes – Kazimierz Wilk
Sekretarz – Michał Janiszewski
Członek Zarządu – Zbigniew Adamczyk
Członek Zarządu – Krzysztof Lancman
Członek Zarządu – Zbigniew Śniadecki
Uchwała numer 3 dotyczyła wyboru Komisji Rewizyjnej.
Jej skład także pozostał bez zmian:
Przewodniczący – Krzysztof Piotr Laga
Członek Komisji – Mariusz Olszewski
Członek Komisji – Waldemar Polczyński
Po zakończeniu procedur statutowych odbyła się krótka przerwa, po której wystąpiła z bardzo ciekawym odczytem Elżbieta Królikowska – Avis na temat “Marzec 1968 w Łodzi”.
Jej wspomnienia i cenne spostrzeżenia z tamtych lat spotkały się z żywym zainteresowaniem, tym bardziej, że okazało się iż na sali znajduje się Józef Śreniowski który przyłączył się do jej wykładu.

Na zakończenie, w związku z beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia byliśmy świadkami niezwykłej dyskusji między autorami książek, które niedawno wydał nasz Instytut.
Poglądy wymieniali: dr Andrzej Anusz, autor książki „Kościół Obywatelski. Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL, w okresie powstawania niezależnych instytucji politycznych 1976 – 1981” oraz Mirosław Lewandowski, autor książki „Interrex – nurt niepodległościowy wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 1956 – 1981”.
Przeczytałem obie, ale proszę mi wierzyć, że ta „konfrontacja” poglądów jeszcze bardziej pozwoliła mi docenić wartość tych książek.

 

 

 

 

Na zakończenie należy wspomnieć, że przed rozpoczęciem Walnego Zebrania przedstawiciele IHOO z prezesem Andrzejem Chyłkiem na czele odwiedzili na cmentarzach miejsca pochówków: naszego patrona Andrzeja Ostoja Owsianego oraz Pawła Wielechowskiego – pierwszego prezesa zarządu Instytutu. Złożyli tam wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

 

 

 

 

 

 

 

 

Były obecne media, w tym TVP ŁÓDŹ. Sporo relacji można znaleźć na portalach społecznościowych.
Czytelników kwartalnika „OPINIA” wydawanego przez Ośrodek Myśli Niepodległościowej działający w ramach naszego Instytutu, zachęcam do odwiedzin naszej strony internetowej. Znajdziecie tam Państwo wiele ciekawych informacji z bieżących inicjatyw naszego Instytutu i znajdziecie ciekawą ofertę wydawniczą oraz zaproszenia na liczne patriotyczne wydarzenia. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki IHOO.

Zbigniew Andrzej Adamczyk

Na naszych kanałach na youTube są dostępne nagrania z fragmentami Walnego Zebrania naszego Instytutu (referat Elżbiety Królikowskiej-Avis, dyskusja Elżbiety Królikowskiej-Avis z Józefem Śreniowskim, dyskusja Andrzeja Anusza i Mirosława Lewandowskiego nt. książek o Prymasie Wyszyńskim:

Data rozpoczęcia - Data zakończenia

lipiec 10, 2021 - lipiec 10, 2021

Czas rozpoczęcia - Czas zakończenia

00:00 - 23:59