Ładowanie Wydarzenia

W miejscowości Łosinno k/Wyszkowa, w dniu 11 września 2021 r., podczas pikniku militarno-patriotycznego powstało miasteczko namiotowe z prezentacją sprzętu i promocją Wojsk Obrony Terytorialnej, JW. GROM i Wojska Polskiego, grup rekonstrukcyjnych i pro obronnych. Na telebimie wyświetlano film IPN-u „Zapora” – cichociemnego, obrońcy Lwowa w 1939 r. oraz bohatera obu okupacji – mjr Hieronima Dekutowskiego ZAPORY – Żołnierza Wyklętego.  Także filmy archiwalne o cichociemnych, o zrzutach i o historii lotnictwa polskiego, oraz materiały promocyjne MON, w tym związane z 20-leciem obecności Polski w strukturach NATO.

 

           Na placu w namiocie starostwa wyszkowskiego rozpoczęto konkursy z nagrodami dla dzieci.  Również były inne atrakcje jak zabawki i stroje militarne, spożywcze wyroby regionalne, ale także lody czy wata cukrowa.

Patronat nad piknikiem militarno – patriotycznym objęli: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk i Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła modlitwa za cichociemnych, którą poprowadzili:  kapelan Armii Krajowej i Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego ks. Stanisław Tylus SAC i ks. proboszcz Tadeusz Suchta. Następnie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową, przy drodze 618.

W części oficjalnej wręczono odznaczenia: w imieniu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  płk Mariusz Tomalski wręczył medale „Pro Patria”, osobom szczególnie zasłużonym w upamiętnianiu wydarzeń i osób ważnych dla niepodległości Rzeczypospolitej: mjr Zygmuntowi Godlesiowi ps. „Dębski” na ręce wnuka Pawła Godlesia, Staroście Wyszkowskiemu Jerzemu Żukowskiemu, Prezesowi Koła AK „Rajski Ptak” w Wyszkowie Pani Władysławie Deluga i radnej powiatowej Teresie Czajkowskiej.   Następnie prezes Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Andrzej Chyłek odczytał uchwały Kapituły Krzyża Służby Niepodległości o nadaniu szczególnie zasłużonym w walce o niepodległość w latach 80-tych XX wieku tego krzyża następującym osobom: mjr. Zygmunt Godleś „Dębski”- Solidarność FSO (krzyż odebrał wnuk Paweł Godleś), Marek Głowacki – Grupy Oporu „Solidarni”, Marek Tauter – Solidarność FSO Wyszków i pośmiertnie Adam Decewicz – Solidarność Zamek Królewski. W imieniu Kapituły Krzyże wręczali Krzysztof Lancman i Mirosław Widlicki.

Część oficjalną zakończyło wystąpienie Pani poseł Teresy Wargodzkiej.

Główną częścią pikniku było:  Widowisko historyczne „Zrzut Cichociemnych – Hieronim Dekutowski ZAPORA”.  78 lat temu, na tych łąkach, nocą z 16 na 17 września 1943 r. w operacji „NEON1” lądowali: kpt.dypl. Bronisław Rachwał „Glin,  ppor. Hieronim Dekutowski „Zapora” i ppor. Kazinierz Smolak „Nurek”. Rekonstrukcję zrzutu cichociemnych dokonało  Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79. pułku piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy, czyli pułku w którym służył od 3 listopada 1918 roku do kapitulacji Warszawy w 1939 roku – Jan Widlicki – dowódca Placówki XIV Obwodu „Rajski Ptak”, dowodzący odbiorem tego zrzutu. Rekonstruktorzy trzymali się rzeczywistego przebiegu przygotowań i odbioru zrzutu, w oparciu o spisaną relację ówczesnego adiutanta dowódcy placówki – Zygmunta Godlesia ps. „Dębski”(ostatni żyjący uczestnik odbioru tego zrzutu. W kwietniu ukończył 97 lat).

Grupa spadochronowa CICHOCIEMNI wykonała skoki w kombinezonach wzorowanych na oryginalnych, z bardzo niskiej wysokości (nad głowami widzów) i na czaszach spadochronów desantowych („okrągłych”, niesterownych) jakich używano kilkadziesiąt lat temu. Rekonstrukcja ta cieszy się od kilku lat niesłabnącym zainteresowaniem, a ze względu na nowe wydarzenia corocznie wprowadzane i kierowane do młodego pokolenia, przybywa nam młodych widzów.

Drugą częścią pikniku było widowisko – „Bitwa Oddziału WiN J. Kmiołka w Grądach Pulewnych 1948” – poświęcone  jednemu z najlepszych dowódców oddziału partyzantki antykomunistycznej Janowi Kmiołkowi („Wir”,„Fala” „Mazurek”) i jego żołnierzom. Obława na bagnach Pulwy, między Puszą Białą a Narwią miała być zagładą oddziału WiN Jana Kmiołka, a zakończyła się kompromitacją kilkusetosobowej grupu UBP, MO i KBW. Jan Kmiołek z żołnierzami (poza 1 poległym –  był to osłaniający odwrót kolegów Roman Składanowski „Wiktor” – żołnierz AK-WiN z Obwodu Radzymin) wymknęli się obławie, która przez trzy dni błądziła po bagnach, wzajemnie się ostrzeliwując i nie mogąc się pozbierać.

Akcja w dniu 15 lipca 1948 r. w Grądach Pulewnych przyniosła rozgłos oddziałowi (WiN). Partyzanci podczas przebijania się zdobyli nawet karabin maszynowy i skutecznie zgubili pościg. Obecne na uroczystości Rodziny  Jana Kmiołka i Romana Składanowskiego miały łzy w oczach – nie często wspomina się ich heroiczną walkę na tak licznych uroczystościach.

Oba widowiska połączył kurpiowski łącznik: Zespół Folklorystyczny „Podsybka Kurpiowska” z kapelą Jana Karczewskiego „Sobotnie Granie” zaprezentował zwyczaje i kulturę kurpiowską. Nie był to występ sceniczny lecz forma wiejskiej zabawy w scenografii wiejskich zabudowań.  Zespół Folklorystyczny w którego skład wchodzi młodzież z ZSZ nr 2 w Ostrołęce wyróżnia się tym, iż młodzi sami wyszukują od swoich babć, ciotek, starszych ludzi dawnych melodii i tekstów z gminy Kadzidło i Lelis. Wsparciem zespołu było Koło Gospodyń Wiejskich z Łęgu Przedmiejskiego.

I na to kurpiowskie spotkanie wjechała niemiecka ciężarówka z Niemcami po obowiązkowe kontyngenty zboża, ziemniaków, mięsa i innych produktów rolnych.

Publiczność (ponad 800 osób) w tym młodzież oraz duże grupy osób z całego powiatu i całe rodziny obdarowała wszystkich rekonstruktorów gromkimi brawami i podziwiała całe wydarzenie z zachwytem.

Uroczystości zakończyła tradycyjna żołnierska grochówka i poczęstunek dla rekonstruktorów i gości.

Darczyńcami pikniku byli: Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Nadleśnictwo Wyszków, Tartak Abramczyk, Zakłady Mięsne „Somianka”, PGE Dystrybucja S.A. Wyszków.

Organizatorzy: Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego,  Okręg Warszawa-Wschód ŚZŻAK, Teatr MAKATA, Grupa Spadochronowa „Cichociemni”, SRH 79 pp,  GRH XVI Okręg NZW Mazowsze, Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie,  Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie, Gmina Wyszków.

Data rozpoczęcia - Data zakończenia

wrz. 11, 2021 - wrz. 11, 2021

Czas rozpoczęcia - Czas zakończenia

00:00 - 23:59