V Konferencja Świętokrzyska, Wólka Milanowska, 27-29 maja 2016 roku
Materiał opublikowany w „Opinii nurtu niepodległościowego” nr 10

DR BOHDAN URBANKOWSKI
„Polska, czyli kłopoty z tożsamością”
Dyskusja
DR KORNEL MORAWIECKI
Ordynacja wolnościowa