VI Konferencja Świętokrzyska, Wólka Milanowska, 25-27 maja 2017 roku
„Szkice z historii myśli nurtu niepodległościowego”

I DZIEŃ (25 MAJA 2017 ROKU)
Dr Maciej Zakrzewski
Romantyzm celów, pozytywizm środków. Myśl polityczna Leszka Moczulskiego a tradycja niepodległościowa
Dyskusja
Mirosław Lewandowski
Spuścizna polityczna Ludwika Muzyczki
Dyskusja

II DZIEŃ (26 MAJA 2017 ROKU)
Dr Bohdan Urbankowski
Tradycja, addycja i misja ruchu piłsudczykowskiego. Myśl Marszałka Piłsudskiego i jej geneza od czasów Konfederacji Barskiej
Dyskusja
Jan Józef Kasprzyk
Dziedzictwo myśli Marszałka Piłsudskiego w III RP
Dyskusja

III DZIEŃ (27 MAJA 2018 ROKU)
Dr Karol Chylak
Przyczynek do dziejów myśli politycznej Konfederacji Polski Niepodległej w III Rzeczpospolitej
Dyskusja