1,5 PROCENTA

PRZEKAŻ 1,5 % - WSPIERAJ INSTYTUT HISTORYCZNY NURTU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO IM. ANDRZEJA OSTOJA - OWSIANEGO

Szanowni Państwo!

Wśród wielu organizacji społecznych realizujących misję użyteczności publicznej, które zasługują na wsparcie,  szczególne miejsce zajmują te, które nie stawiają sobie celów doraźnych, ale inwestują swoją pracę i zaangażowanie wolontariuszy
w przyszłość Polski i Polaków. Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja-Owsianego, głosząc za Adamem Skwarczyńskim, że „żaden wysiłek nie idzie z nicości w nicość, lecz wrasta w glebę życia jego organizmu”, upatruje swoją misję w pracy organicznej na rzecz polskiej tożsamości i polskiej wspólnoty narodowej, przywołując i utrwalając pamięć o zdarzeniach, ludziach i miejscach związanych z historią Polski.

Jest nas już wielu, którzy uważają, że warto bezinteresownie angażować się na rzecz spraw wspólnych, oddawać swój czas i swoją pracę. Dziś chcemy zaproponować Państwu włączenie się w sukces naszego stowarzyszenia przez udział w akcji 1,5 % dla Instytutu. Choć nie wymaga to wielkiego wysiłku, to ma to dla nas ogromne znaczenie, potwierdzając celowość prowadzonej przez nas działalności.

Środki, które wpłyną do Instytutu w ramach akcji 1,5 % zostaną w całości przeznaczone na działalność wydawniczą i edukacyjną!

Dane Instytutu

Numer w KRS – 0000331920
REGON – 100794445
NIP – 7252015134

Konto

PKO BP
54 1440 1231 0000 0000 1075 6251

Adres

ul. Nowy Świat 48 lok. 11
00-363 Warszawa
ihoo@o2.pl