DAROWIZNY

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ - WSPIERAJ INSTYTUT NN IM. ANDRZEJA OSTOJA OWSIANEGO

Szanowni Państwo!

Wśród wielu organizacji społecznych realizujących misję użyteczności publicznej, które zasługują na wsparcie,  szczególne miejsce zajmują te, które nie stawiają sobie celów doraźnych, ale inwestują swoją pracę i zaangażowanie wolontariuszy w przyszłość Polski i Polaków. Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja-Owsianego, głosząc za Adamem Skwarczyńskim, że ?żaden wysiłek nie idzie z nicości w nicość, lecz wrasta w glebę życia jego organizm??, upatruje swoją misję w pracy organicznej na rzecz polskiej tożsamości i polskiej wspólnoty narodowej, przywołując i utrwalając pamięć o zdarzeniach, ludziach i miejscach związanych z historią Polski.

Jest nas już wielu, którzy uważają, że warto bezinteresownie angażować się na rzecz spraw wspólnych, oddawać swój czas i swoją pracę. Dziś chcemy zaproponować Państwu włączenie się w sukces naszego stowarzyszenia poprzez przekazywanie darowizn. Choć nie wymaga to wielkiego wysiłku, to ma to dla nas ogromne znaczenie, potwierdzając celowość prowadzonej przez nas działalności.

Środki, które wpłyną do Instytutu w ramach przekazu darowizn zostaną w całości przeznaczone na działalność wydawniczą i edukacyjną!

Dane Instytutu

Numer w KRS ? 0000331920
REGON ? 100794445
NIP ? 7252015134

Konto

PKO BP
54 1440 1231 0000 0000 1075 6251

Adres

ul. Nowy Świat 48 lok. 11
00-363 Warszawa
ihoo@o2.pl