WŁADZE

VI-te Walne Zebranie Członków Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego
Premierowy pokaz filmu "Marsze Niepodległości" - Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego

 im. Andrzeja Ostoja Owsianego

ZARZĄD

Andrzej Chyłek

Kazimierz Czesław Wilk

Michał Janiszewski

Zbigniew Stanisław Śniadecki

Zbigniew Adamczyk

Jerzy Wawrowski

Prezes

Wiceprezes

Sekretarz

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Krzysztof Piotr Laga

Mariusz Olszewski

Waldemar Krzysztof Polczyński

Przewodniczący

Członek Komisji

Członek Komisji

CZŁONKOWIE HONOROWI

Leszek Moczulski

Adam Ostoja Owsiany

RADA PROGRAMOWA

PREZYDIUM RADY

Marek Michalik

Andrzej Anusz

Mirosław Lewandowski

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Wiceprzewodniczący

CZŁONKOWIE RADY

Marek Albiniak

Zenon Barejko

Jan Chojnacki

Karol Chylak

Grzegorz Cygonik

Leszek Czajkowski

Zbigniew Jackiewicz

Czesław Jakubowicz

Mirosław Jerzmanowski

Janusz Kenic

Bogdan Koźmiński

Elżbieta Królikowska-Avis

Krzysztof Mętrak

Grażyna Rudnik

Leszek Smykowski

ks. Stanisław Tylus sac

Hanna Urbankowska

Mirosław Widlicki

Dariusz Wójcik

Piotr Wójcik