WŁADZE
VI-te Walne Zebranie Członków Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego


Premierowy pokaz filmu "Marsze Niepodległości" - Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja OwsianegoInstytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego

 im. Andrzeja Ostoja Owsianego

ZARZĄD

Andrzej Chyłek

Kazimierz Czesław Wilk

Michał Janiszewski

Zbigniew Stanisław Śniadecki

Zbigniew Adamczyk

Krzysztof Lancman

Prezes

Wiceprezes

Sekretarz

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Krzysztof Piotr Laga

Mariusz Olszewski

Waldemar Krzysztof Polczyński

Przewodniczący

Członek Komisji

Członek Komisji

CZŁONKOWIE HONOROWI

Leszek Moczulski

Adam Ostoja Owsiany

RADA PROGRAMOWA

PREZYDIUM RADY

Marek Michalik

Bohdan Urbankowski

Andrzej Anusz

Andrzej Zapałowski

Mirosław Lewandowski

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Wiceprzewodniczący

Wiceprzewodniczący

Wiceprzewodniczący

CZŁONKOWIE RADY

Zenon Barejko

Marek Albiniak

Grzegorz Cygonik

Jan Chojnacki

Karol Chylak

Leszek Czajkowski

Czesław Jakubowicz

Janusz Kenic

Bogdan Koźmiński

Krzysztof Mętrak

Jerzy Wawrowski

Dariusz Wójcik

Piotr Wójcik

Leszek Smykowski

Hanna Urbankowska

Zbigniew Jackiewicz

Mirosław Jerzmanowski

Grażyna Rudnik

Mirosław Widlicki