Andrzej Szomański 1930-1987. Publikacja pokonferencyjna, wrzesień 2018

Andrzej Szomański 1930-1987
Nekrolog („Droga” 1987)
Leszek Moczulski – Andrzej („Droga” 1987)
Giedymin [Jerzy Woźniak] – … Pan Andrzej („Świt Niepodległości” 1987)
Mirosław Lewandowski
Wprowadzenie
Maciej Gawlikowski
Kontakty Andrzeja Szomańskiego z SB w świetle zachowanych dokumentów
Dyskusja
Jerzy Woźniak
Andrzej Szomański w mojej pamięci
Modlitwa za Andrzeja Szomańskiego
Bohdan Urbankowski
Dyskusja
Biogramy autorów referatów