IV Konferencja Świętokrzyska, Wólka Milanowska, 29-31 maja 2015 roku
„Polska między Wschodem a Zachodem”
Mariusz Olszewski – Polska pomiędzy Wschodem i Zachodem;
Janusz Tomaszewski – Ukraina ? reforma modernizacyjna w warunkach wojny;
Krzysztof Bondaryk – Internet a bezpieczeństwo państwa i prawa obywatelskie
Krzysztof Bondaryk – Stan i potrzeby polskiej kryptologii;
Krzysztof Bondaryk – Narodowe Centrum Kryptologii jako próba odbudowy zdolności kryptologicznych Sił Zbrojnych RP;
Marek Albiniak – Reforma podsystemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP;
Andrzej Zapałowski – Ukraina w poszukiwaniu tożsamości.