Opinia Nurtu Niepodległościowego nr 3 (PDF)

Opinia Nurtu Niepodległościowego nr 3 (PDF)

DR ANDRZEJ ANUSZ
Konfederacja Polski Niepodległej 1979-1989. Kalendarium i zarys historii.

ZEBRAŁ: PIOTR PLEBANEK
Ich dzień powszedni.

ZEBRAŁ I OPRACOWAŁ: PIOTR PLEBANEK
W służbie pamięci, w szeregach Solidarności i Konfederacji.
Wspomnienia Andrzeja Iwańskiego.

AGNIESZKA ANUSZ
Polityka władz Polski Ludowej wobec kościołów chrześcijańskich w latach 1944-1989.

DR BOHDAN URBANKOWSKI
Wojny propagandowe na obszarze III Rzeczypospolitej.

DR MAREK ALBINIAK
Organizacja jednostek Obrony Terytorialnej w świetle doświadczeń wczesnej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej.

KATARZYNA ŚNIADECKA
Ratujmy prawdę historyczną, czyli jak działa kinematografii a polska.

ANDRZEJ KOSTARCZYK
Polityka zachodnia w cieniu Sarajewa.

DR HAB. LESZEK MOCZULSKI
Gospodarzem sytuacji na Ukrainie jest naród.

z LESZKIEM MOCZULSKIM ROZMAWIA MICHAŁ JANISZEWSKI
My byliśmy przygotowani…

POLECAMY…
W GRZĘZAWISKU III RP.