Opinia nurtu niepodległościowego nr 43/141 (wyd. spec. 2023)

DR ANDRZEJ ANUSZ, MICHAŁ JANISZEWSKI
Wstęp
Wyzwanie i spłata długu wdzięczności. Z Janem Józefem Kasprzykiem, Ministrem – szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych rozmawiają Andrzej Anusz i Łukasz Perzyna
Miłość do Polski to służba państwu i rodakom. Z Bogusławem Nizieńskim rozmawia Norbert Nowotnik
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: Jakich mamy Podopiecznych i jakie mają uprawnienia
Jakie zostały wprowadzone zmiany w ustawach o kombatantach i działaczach opozycji antykomunistycznej od roku 2016 (najważniejsze), jak te ustawy ewoluowały
Liczba Podopiecznych Urzędu 2016–2023. Statystyka na podstawie danych z organów emerytalno-rentowych (lata 2016–2022 wg stanu na dzień 31 grudnia, 2023 rok wg stanu na dzień 31 marca) oraz danych z bazy Tili
Liczba spraw pomocy pieniężnej udzielonej podopiecznym Urzędu w latach 2016–2023
Realizacja dodatkowych programów ogłaszanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Realizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz innych ustaw,
31.08.2015 r. – 01.06.2023 r.
Programy realizowane przez podmioty zewnętrzne dla Podopiecznych Urzędu
Dotacje
Powołanie Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych (fragment wystąpienia)
Uroczystość odsłonięcia Wielkiej Polskiej Mapy Szkocji
76. rocznica wyzwolenia KL Ravensbrück i KL Sachsenhausen
Światowy Zjazd Weteranów Walk o Niepodległość RP
Uroczystość sprowadzenia szczątków śp. viceadmirała Józefa Unruga i Jego Małżonki śp. Zofi i Unrug
Otwarcie wystawy Pancerne Skrzydła
Odsłonięcie pomnika Pomnik Polskich Sił Powietrznych w Plumetot
75. rocznica walk 1. Dywizji Pancernej we Francji
75. rocznica wyzwolenia Bredy
80. rocznica bitwy o Tobruk
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Uroczystości pogrzebowe śp. małżonki ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Karoliny Kaczorowskiej
78. rocznicy bitwy o Monte Cassino
78. rocznica bitwy pod Falaise i Chambois
80. rocznica utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych
Uroczystość wręczenia Medali Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
80. rocznica Katastrofy Gibraltarskiej
DR BOHDAN URBANKOWSKI
Anachronizm? Antycypacja? Gra? Rozważania o federacjonizmie Piłsudskiego
KATARZYNA OCHABSKA
Historia to nie dziwka
PROF. DR HAB. ZBIGNIEW ANUSZ
Z kart dziennika
ŁUKASZ PERZYNA
Jak się rodzi i umiera partia władzy
Instrukcja wydawnicza pisma „Opinia”
JAN JÓZEF KASPRZYK
Marzenie o Intermarium. Szkic do dziejów idei Międzymorza w okresie odradzania się państwa polskiego w latach 1918–1920