Konferencja Warszawska, grudzień 2012 roku
„Demografia. Kwantytatywne czynniki rozwoju”
Leszek Moczulski,
Andrzej Chyłek,
Zbigniew Adamczyk,
Mateusz Piskorski,
Piotr Plebanek.