Polityk i publicysta, doktor socjologii, w okresie stanu wojennego działacz konspiracji uczniowskiej i studenckiej, członek podziemnego NZS, jeden z przywódców niezależnego ruchu studenckiego w latach 80-tych, organizator wydawnictw niezależnych, drukarz i kolporter, po 1989 roku parlamentarzysta i działacz społeczny, współpracownik Jacka Kuronia, współzałożyciel Porozumienia Centrum, współtwórca Akcji Wyborczej Solidarność, wydawca i autor licznych prac z dziedziny historii nurtu niepodległościowego i myśli niepodległościowej.