Opinia Nurtu Niepodległościowego nr 17

Opinia Nurtu Niepodległościowego nr 17 (PDF)

ADAM STEFAN LEWANDOWSKI
Osobiste podsumowanie Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Spotkanie w Łodzi.
Pielgrzymka weteranów walk o niepodległość do Ziemi Świętej.
Powołanie rady do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych
z powodów politycznych.
W Krakowie zmarła Romana Kahl-Stachniewicz, współzałożycielka Konfederacji Polski
Niepodległej.
Odznaczenia dla działaczy Opozycji Demokratycznej.
Konferencja w Narodowym Banku Polskim.
Pożegnanie z Anną Grajewską, polonistką z Batorego.
Pożegnanie Andrzeja Pokorskiego.

DR JERZY BUKOWSKI
Okiem filozofa spod kopca Piłsudskiego.

DR DARIUSZ MACIEJ GRABOWSKI
O ekonomii i nie tylko.

ŁUKASZ PERZYNA
TVP: jak przegrała demokracja.

PIOTR PLEBANEK
Pamiętam stan wojenny.

DR ANDRZEJ ANUSZ
?Żeby Polska była Polską? (1981?1989) ? najmniejsze pismo drugiego obiegu (cz. 2).

DR MARCIN FURDYNA
Stanisław Cat-Mackiewicz i „Kultura”(cz. 2).

PIOTR PLEBANEK
Ludwik Muzyczka „Benedykt”.

MIROSŁAW LEWANDOWSKI
Czy Piłsudski planował najazd na Niemcy?

DR BOHDAN URBANKOWSKI
Pesymiści nie wygrywają wojen.

ŁUKASZ PERZYNA
Między fizyką a metafizyką.

DR BOHDAN URBANKOWSKI
Rozmowy z wierszami.