Opinia nurtu niepodległościowego nr 34/132

PIOTR SZUBARCZYK Zrozumieć Mariana Banasia
MARIAN BANAŚ Wspomnienia 1970-1989
ZBIGNIEW ANDRZEJ ADAMCZYK
VII Walne Zebranie Członków Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, lipiec 2021
Uroczyste wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności
IV Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej
140. rocznica urodzin gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
Koncert Jana Kondraka
Uroczystości poświęcenia grobu i tablicy epitafijnej śp. Józefa Wójcika, Lublin, 2 sierpnia 2021 roku
Uhonorowanie Dyrektora CBW dr Jana Tarczyńskiego
X Konferencja Świętokrzyska Rekonstrukcja zrzutu Cichociemnych ppłk Stanisława Sędziaka „Warty”. Bitwy pod Jerzyskami i ostatnich dni żołnierza wolności por. Hieronim Piotrowski „JUR”
Prezentacja książki „Osobista historia Porozumienia Centrum. U źródeł Prawa i Sprawiedliwości”
Obchody Dnia Weterana Walk Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 77. rocznicę bitwy oddziałów Armii Krajowej pod Pecynką
Prymas Tysiąclecia
MIROSŁAW WIDLICKI,
„Zrzut Cichociemnych – Hieronim Dekutowski Zapora” „Bitwa Oddziału WiN J. Kmiołka w Grądach Pulewnych 1948”
Po polskich śladach bohaterów na włoskiej ziemi
DR DARIUSZ MACIEJ GRABOWSKI,
O ekonomii i nie tylko…
DR WOJCIECH BŁASIAK,
O tożsamości narodowej polskich polityków (w odpowiedzi redakcji – Do Rzeczy)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Kielcach
Powstanie musiało wybuchnąć
Mural dla Profesora Kieżuna
JACEK CZARNECKI,
Federacja Młodzieży Walczącej – od pędzla i farby po „la bombę”. Jak warszawska młodzież walczyła z komuną 1980-1987
JAROSŁAW WĄSOWICZ SDB,
Wspomnienia z działalności w Federacji Młodzieży Walczącej
PIOTR WÓJCIK,
Osobista Historia Porozumienia Centrum Andrzeja Anusza – „o antykomunizmie skutecznym” – drobna glosa wspomnieniowa „obserwatora współuczestniczącego”
JAROSŁAW KAJDAŃSKI,
Z cyklu „Kątem oka
KS. PRAŁ. JÓZEF ROMAN MAJ,
Benedykt XVI w dialogu z rabinem Arie Folgerem
ŁUKASZ PERZYNA,
Młoda kultura najlepszy sojusznik nielegalnej polityki
EWA RÓŻYCKA ,
„Z innej bajki
DR BOHDAN URBANKOWSKI,
Lodowy Pochód
DR KRZYSZTOF NOWAKOWSKI,
Recenzja książki Mirosława Lewandowskiego pt. „Interrex. Niepodległościowe środowisko kombatanckie wobec Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego w latach 1956-1981”, Warszawa 2020 roku