Opinia nurtu niepodległościowego nr 34/132

PIOTR SZUBARCZYK Zrozumieć Mariana Banasia
MARIAN BANAŚ Wspomnienia 1970–1989
ZBIGNIEW ANDRZEJ ADAMCZYK
VII Walne Zebranie Członków Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, lipiec 2021
Uroczyste wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności
IV Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej
140. rocznica urodzin gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
Koncert Jana Kondraka
Uroczystości poświęcenia grobu i tablicy epitafijnej śp. Józefa Wójcika, Lublin, 2 sierpnia 2021 roku
Uhonorowanie Dyrektora CBW dr Jana Tarczyńskiego
X Konferencja Świętokrzyska Rekonstrukcja zrzutu Cichociemnych ppłk Stanisława Sędziaka „Warty”. Bitwy pod Jerzyskami i ostatnich dni żołnierza wolności por. Hieronim Piotrowski „JUR”
Prezentacja książki „Osobista historia Porozumienia Centrum. U źródeł Prawa i Sprawiedliwości”
Obchody Dnia Weterana Walk Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 77. rocznicę bitwy oddziałów Armii Krajowej pod Pecynką
Prymas Tysiąclecia
MIROSŁAW WIDLICKI
„Zrzut Cichociemnych – Hieronim Dekutowski Zapora” „Bitwa Oddziału WiN J. Kmiołka w Grądach Pulewnych 1948”
Po polskich śladach bohaterów na włoskiej ziemi
DR DARIUSZ MACIEJ GRABOWSKI
O ekonomii i nie tylko…
DR WOJCIECH BŁASIAK
O tożsamości narodowej polskich polityków (w odpowiedzi redakcji „Do Rzeczy)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Kielcach
Powstanie musiało wybuchnąć
Mural dla Profesora Kieżuna
JACEK CZARNECKI
Federacja Młodzieży Walczącej – od pędzla i farby po „la bombę”. Jak warszawska młodzież walczyła z komuną 1980–1987
JAROSŁAW WĄSOWICZ SDB
Wspomnienia z działalności w Federacji Młodzieży Walczącej
PIOTR WÓJCIK
Osobista Historia Porozumienia Centrum Andrzeja Anusza – „o antykomunizmie skutecznym” – drobna glosa wspomnieniowa „obserwatora współuczestniczącego”
JAROSŁAW KAJDAŃSKI
Z cyklu „Kątem oka”
KS. PRAŁ. JÓZEF ROMAN MAJ
Benedykt XVI w dialogu z rabinem Arie Folgerem
ŁUKASZ PERZYNA
Młoda kultura najlepszy sojusznik nielegalnej polityki
EWA RÓŻYCKA
„Z innej bajki”
DR BOHDAN URBANKOWSKI
Lodowy Pochód
DR KRZYSZTOF NOWAKOWSKI
Recenzja książki Mirosława Lewandowskiego pt. „Interrex. Niepodległościowe środowisko kombatanckie wobec Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego w latach 1956–1981”, Warszawa 2020 roku