Opinia nurtu niepodległościowego nr 41/139 (wiosna 2023)

Uroczyste odsłonięcie repliki Krzyża Wolności i Solidarności w Bursztynowym Ołtarzu Ojczyzny Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku
Hołd dla Marszałka Piłsudskiego w 155. rocznicę urodzin
Ku czci Edwarda Śmigłego-Rydza
W 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową
Upamiętnienie ofiar Grudnia 70.
ŁUKASZ PERZYNA
Political fiction i realna suwerenność
Spotkanie noworoczne z przedstawicielami działaczy opozycji antykomunistycznej
i osobami represjonowanymi z powodów politycznych
Uroczystość wręczenia nagród Benemerenti
Wernisaż wystawy „Powstanie Styczniowe 1869 r.”
Dyskusja wokół książki Antoniego Anusza pt. „Pisma Polityczne”
160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Zmarł Tomasz Błoński
Obchody 81. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową
Uroczystości pogrzebowe Świadka Historii mjr. Zygmunta Godlesia ps. „Dębski” – Wyszków, 17 lutego 2023
Upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych w Centralnej Bibliotece Wojskowej
Międzynarodowa konferencja „Imperializm spod znaku dwugłowego orła i czerwonej gwiazdy.
Ofiary komunizmu i imperializmu rosyjskiego w XX w.”
Ofiarom komunizmu i imperializmu rosyjskiego
79. rocznica zagłady Huty Pieniackiej
Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Byłych Więźniów Politycznych
Jubileusz 95. urodzin sędziego Bogusława Nizieńskiego
JAROSŁAW NOWAK
Media społecznościowe jako narzędzie dezinformacji
DR WOJCIECH BŁASIAK
Fasadowa demokracja i jej propaganda oraz ideologia
ZBIGNIEW ANDRZEJ ADAMCZYK
Polskie patologie
MICHAŁ MUSIALIK, KRZYSZTOF WOJEWÓDKA , GRZEGORZ ŻAK
Opinia o działalności Pana Stanisława Kowalskiego Założyciela i Prezesa Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76
JAROSŁAW GUZY
NZS – Nowy początek drogi do Niepodległej
RYSZARD CZARNECKI
Zapomniane morderstwo stanu wojennego i inne historie
IWONA OLEJNICZAK
„3x NIE”
JERZY IWASZKIEWICZ
9 sierpnia, 14 listopada 2022 r. Morawica k. Krakowa. Plebania parafii Kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła
PIOTR WÓJCIK
Osobista Historia Porozumienia Centrum Andrzeja Anusza – „o antykomunizmie skutecznym” – drobna glosa wspomnieniowa „obserwatora współuczestniczącego”
DR BOHDAN URBANKOWSKI
Serce dzwonu
MAKSYMILIAN J AKUBIAK
Dystopia i socjologia. Społeczeństwo Apostezjonu, a PRL-u
MIROSŁAW LEWANDOWSKI
Warto czytać zapomnianych piłsudczyków. „Antoni Anusz – Pisma polityczne”, wybór, wprowadzenie i opracowanie Andrzeja Anusza
Instrukcja wydawnicza pisma „Opinia”
DR ANDRZEJ DZIKOWSKI
Zanikły horyzont słów. Weterynaria taumaturgiczna na Mazurach w relacjach J.K. Pisanskiego i M.P. Toeppena