Opinia nurtu niepodległościowego nr 45/143 (zima 2023)

Uroczystości w 79. rocznicę chwalebnej śmierci błogosławionego Józefa Stanka SAC
81. rocznica utworzenia 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka
83. rocznica sformowania organizacji zbrojnej Batalionów Chłopskich
Międzynarodowa konferencja „Niezwyciężony duch. Antysowieccy dysydenci przeciwko rosyjskiemu imperializmowi”
81. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości
Koncert wspomnieniowy Krzysztofa Lancmana
Zmarł Benedykt Czuma
Rocznica Powstania Listopadowego
Uroczyste posiedzenie Rady ds. Kombatantów i Rady ds. Działaczy Opozycji
Antykomunistycznej z okazji 156. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego
Po wyborach.Z Dr Andrzejem Anuszem rozmawia Eliza Olczyk
My jako Naród przemówiliśmy. Z dr. Andrzejem Anuszem, socjologiem, autorem książek
„Wokół Marszałka” i „Nielegalna polityka” rozmawia Łukasz Perzyna
„Miałem umrzeć. Żyję i będę walczyć o prawdę o Szlachetnej Paczce”. Z ks. Jackiem Stryczkiem rozmawia Marcin Makowski
DR WOJCIECH BŁASIAK
Prawo Duveregera czyli dlaczego Jarosław Kaczyński musiał przegrać te wybory
DR DARIUSZ MACIEJ GRABOWSKI
O pierwszeństwie strategii przed polityką
JAROSŁAW NOWAK
Cyfrowa nienawiść – zjawisko hejtu w sieci
Rozmowy o zmierzchu. Z księdzem infułatem Janem Sikorskim – w ramach notacji – rozmawiał Mirosław Lewandowski
ŁUKASZ PERZYNA
Przywódca narodu, symbol chłopskiego losu. Na 150 rocznicę urodzin Wincentego Witosa (21 stycznia 1874 – 31 października 1945)
KRZYSZTOF DUREK
Próby zorganizowania Niezależnego Samorządnego Związku Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej
KS. DR STANISŁAW TYLUS SAC
Pallotyni wobec stanu wojennego
RYSZARD CZARNECKI
1987, Wrocław, NZS, „odwilż”
PIOTR WÓJCIK
„O antykomunizmie skutecznym” – drobna glosa wspomnieniowa „obserwatora współuczestniczącego”
MIROSŁAW LEWANDOWSKI
1 Listopada – narodowa szajba
JERZY WAWROWSKI
Wartości i cele
ŁUKASZ PERZYNA
Okno w murze. O „Punkcie odniesienia”, więziennych opowiadaniach Jana Sznajdera
ŁUKASZ PERZYNA
Mag z Wybrzeża. Pożegnanie Pawła Huelle (1957–2023)
ŁUKASZ PERZYNA
Czerwony Radom pamiętam, siny… Prolog Solidarności. O „Proteście wyklętym…” Macieja Kosowskiego
WŁODZIMIERZ KULIGOWSKI
Wiersze
Instrukcja wydawnicza pisma „Opinia”
ANDRZEJ SADOWSKI
Mirosława Dzielskiego przestrogi dla Polski wobec procesów w Europie