ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Umowę o współpracy podpisano 21 czerwca 2011 roku w Warszawie.

Fundacja Walczących o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych

Umowę o współpracy podpisano 29 marca 2014 roku w Warszawie.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych

Umowę o współpracy podpisano 2 czerwca 2020 roku w Warszawie.

Instytut Dziedzictwa Solidarności

List intencyjny dotyczący współpracy podpisano 30 maja 2022 roku w Gdańsku

Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

Porozumienie o współpracy podpisano 11 sierpnia 2023 roku w Kielcach