IX Konferencja Świętokrzyska. Materiały pokonferencyjne

I DZIEŃ (24 LIPCA 2020 ROKU)
Dr Bohdan Urbankowski – Destrukcja i odbudowa solidarności polskiej
Prof. dr hab. Wiesław Wysocki – Solidarność spuścizną myśli Marszałka
Dyskusja

II DZIEŃ (25 LIPCA 2020 ROKU)
Dr Andrzej Anusz – Kościół wobec strajków w lipcu i sierpniu 1980 roku
Dyskusja
Dr Wojciech Błasiak – Rewolucja Solidarności a program odzyskania przez Polskę niepodległości
Dyskusja

III DZIEŃ (26 LIPCA 2020 ROKU)
Mirosław Lewandowski – Historia i znaczenie Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania
Dyskusja

Indeks nazwisk