Ładowanie Wydarzenia

14 lutego w 82. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zorganizowały uroczystości w hołdzie żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego.

Obchody rocznicowe z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem pierwszego komendanta głównego Armii Krajowej gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” znajdującym się przy ul. Chopina w Warszawie.

 

Następnie uczestnicy upamiętnienia udali się pod Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. W trakcie uroczystości szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył akty powołania nowym członkom Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – płk dr inż. Leonardowi Kapiszewskiemu, płk dr inż. Czesławowi Lewandowskiemu oraz kpt. Jerzemu Mindziukiewiczowi.

Po wręczeniu aktów powołania głos zabrał szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

– 82 lata temu dziesiątki tysięcy polskich patriotów składało przysięgę, w rocie której znalazły się słowa: Przysięgam być wierny Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć aż do ostatniej kropli krwi. Tę przysięgę składaliście Wy – czcigodni żołnierze Armii Krajowej, ostatni świadkowie historii, a my mamy to szczęście, że jesteśmy pokoleniem, które może spotykać się z Wami. Te dwa wielkie słowa: wierność i służba wspólnocie jaką jest Naród, i Państwo, wówczas ciemiężone przez okupanta niemieckiego a za chwilę przez sowietów. Dzisiaj, w rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową chcemy przede wszystkim podziękować Wam, że wtedy, przed laty nie zabrakło Wam odwagi, męstwa i ducha, który czyni nas ludźmi wolnymi, który czyni Polaków Narodem, który zawsze dba o to, aby Polska cieszyła się tym najcenniejszym darem, jakim jest Niepodległość.

Minister Kasprzyk podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie okrągłych rocznic, które przypadają w 2024 roku i mają ścisły związek z działalnością Polskiego Państwa Podziemnego

– Ten rok jest rokiem szczególnym – przed nami 80. rocznica największego czynu zbrojnego AK, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego poprzedzona również 80. rocznicą „ Akcji Burza” i Operacji „Ostra Brama” nazywanej również Powstaniem Wileńskim. To rok, w którym szczególnie chcemy wsłuchać się w Wasze, drodzy Kombatanci, wskazówki dotyczące budowania Niepodległej Polski.

Bardzo się cieszę i dziękuję, że trzech przedstawicieli organizacji kombatanckich zostało dziś włączonych w skład Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – antyniemieckiej i antysowieckiej.

W tegorocznych obchodach udział wzięli m. in. Weterani Walk o Niepodległość, marszałek senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, parlamentarzyści, Wojsko Polskie, harcerze, przedstawiciele organizacji kombatanckich i stowarzyszeń – w tym liczna reprezentacja Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Warszawy.

Głos podczas uroczystości zabrali również p. o. prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej por. hm. Janusz Komorowski, marszałek senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek sejmu RP Piotr Zgorzelski, który odczytał list od marszałka sejmu RP Szymona Hołowni oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Wziątek.

Zwieńczeniem 82. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową było złożenie przez zgromadzone delegacje kwiatów pod Pomnikiem upamiętniającym Konspiratorów i Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Chwała Bohaterom!

Data rozpoczęcia - Data zakończenia

lut 14, 2024 - lut 14, 2024

Czas rozpoczęcia - Czas zakończenia

00:00 - 23:59