Ładowanie Wydarzenia

11 sierpnia 2023 roku w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach miała miejsce premiera portalu www.piłsudski-pisma.online

Znajdą tam Państwo wszystkie „Pisma Zbiorowe” Józefa Piłsudskiego a wyszukiwarka pozwala również dotrzeć do interesujących nas fragmentów. Projekt zrealizował Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego przy wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacji ARP, Fundacji PGE i Fundacji PKO.

Przy okazji spotkania stowarzyszenia; Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej – reprezentowanego przez Dionizego Krawczyńskiego – Prezesa Stowarzyszenia i Komendanta Marszu i Instytutem Historycznym NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, reprezentowanym przez: Andrzeja Chyłka – Prezesa Zarządu, podpisały porozumienie o stałej współpracy.

Spotkanie premierowe rozpoczęło się od przypomnienia zgromadzonym gościom idei utworzenia portalu.

Następnie głos zabrał Minister Jan Józef Kasprzyk, który o „Pismach zbiorowych” Marszałka Piłsudskiego mówił:

To także drogowskazy dotyczące sposobu życia, patriotyzmu i służby dla narodu i państwa. Starania Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego pozwoliły na udostępnienie tych zbiorów w sieci w sposób nowoczesny, zwłaszcza dla młodszych pokoleń, które mogą w łatwy sposób odnaleźć ważne myśli i przesłania Piłsudskiego. To pokazuje, że ruch piłsudczykowski nie jest anachroniczny i idzie z duchem czasu.

Mirosław Lewandowski, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Owsianego, jeden z twórców strony zawierającej pisma Józefa Piłsudskiego, wyjaśnił, że konieczność powstania cyfrowej wersji wynikała z trudności w dostępie do oryginałów, które są dzisiaj rzadkie.

Aż trudno w to uwierzyć, że od śmierci Marszałka w 1935 roku, dostęp do tych dokumentów był tak ograniczony. Jako piłsudczycy, a osób zaangażowanych w tę inicjatywę nie sposób wymienić, postanowiliśmy umieścić całe 10 tomów „Pism zbiorowych” w Internecie. To jest reprint przedwojennego wydania, dostępny do przeglądania lub pobrania w formie pliku PDF, a warto podkreślić, że jest co czytać.

Andrzej Anusz, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wydawca reprintu „Pism zbiorowych” Marszałka podkreślił, że celem inicjatywy jest dotarcie do jak największej liczby osób zainteresowanych historią Polski.

Najważniejsze jest, że cała spuścizna Piłsudskiego będzie teraz dostępna w jednym miejscu. Pisma zbiorowe były wydawane przed wojną, potem zakazane i usunięte z bibliotek za komunizmu. W 2018 roku z okazji 100-lecia niepodległości Polski, przystąpiliśmy do reprintu i wydania tych tekstów w wersji papierowej. Teraz przyszła kolej na wersję cyfrową.

W trakcie uroczystości wręczono także medale dla osób, które odznaczyły się szczególnymi zasługami w krzewieniu postaw patriotycznych i rozpowszechnianiu wiedzy o walce o polską niepodległość i wolność ojczyzny.

Medal „Pro Bono Poloniae” otrzymał Mariusz Jacek Olszewski. Medal „Pro Patria” wręczono: Tomaszowi Bracichowiczowi, Markowi Ciuraszkiewiczowi, Marii Czarneckiej, Sławomirowi Czyżowi, Markowi Głowackiemu i Tomaszowi Jakubiakowi.

Data rozpoczęcia - Data zakończenia

sie 11, 2023 - sie 11, 2023

Czas rozpoczęcia - Czas zakończenia

00:00 - 23:59