Ładowanie Wydarzenia

XII Konferencja Świętokrzyska odbyła się w Wólce Milanowskiej w dniach 9-11 czerwca 2023 roku tradycyjnie jak co roku u stóp Łysej Góry. Konferencja w Centrum Edukacyjnym zorganizowana przez Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego a tematem wiodącym był: „Program Międzymorza” – w okresie II RP i w stanie wojennym. Wzięło w niej udział ponad 30 osób. Program konferencji obejmował 4 referaty a po każdym z nich odbywały się dyskusje, zwykle wielogodzinne.

Minister Jan Józef Kasprzyk wygłosił referat pod tytułem; Marzenie o Intermarium.

Szkic do dziejów idei Międzymorza w okresie odradzania się państwa polskiego w latach 1918-1920.

Powiedział między innymi;

– Obszar międzymorza to jest geograficzna oś dziejów.[…] kto w historii opanował ten obszar, szeroko rozumiany Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne lub węziej – Bałtyk, Morze Czarne ten kontroluje znaczną część Starego Kontynentu.[..] Idea Międzymorza, która zrodziła się na początku XX wieku jako doktryna polityki zagranicznej, której orędownikiem był Józef Piłsudski, cechować miała pełna dobrowolność państw, które na tym obszarze mieszkają, współpraca w celu obrony swojej suwerenności, budowania podmiotowości i realizowania wspólnych interesów.

Drugi referat pod tytułem „Koncepcja Międzymorza przedstawicieli nurtu niepodległościowego w czasie II wojny i w programie Konfederacji Polski Niepodległej” wygłosił Mirosław Lewandowski.

Trzeci referat pod tytułem „Koncepcje Międzymorza w programach środowisk lat 80-tych” wygłosił dr Andrzej Anusz.

Czwarty referat pod tytułem „Federacjonizm w programach środowisk patriotycznych II wojny  w szczególności Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” wygłosił dr Wojciech Frazik.

 

Wypowiedź Ministra Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

***

Pierwsza część referatu Jana Józefa Kasprzyka pt. „Marzenie o Intermarium”.  Cały tekst zostanie opublikowany w najnowszej „Opinii”

***

 

 

Data rozpoczęcia - Data zakończenia

cze 09, 2023 - cze 11, 2023

Czas rozpoczęcia - Czas zakończenia

00:00 - 23:59