Karol Chylak, doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu historii społeczno-gospodarczej i środowisk opozycyjnych w PRL.