Polityk i działacz społeczny, wieloletni członek NSZZ Solidarność, w czasie stanu wojennego aktywnie zaangażowany w działalność konspiracyjną, drukarz, członek kierownictwa grup specjalnych, współzałożyciel Grupy Politycznej Niezawisłość, członek Konfederacji Polski Niepodległej.

Od 1988 r. przewodniczący komisji zakładowej NSZZ Solidarność w Mostostalu Warszawa, doradca Wojewody Warszawskiego.