Doktor nauk wojskowych, absolwent Akademii Obrony Narodowej,  uczestnik ruchu strzeleckiego, publicysta, autor prac z zakresu idei niepodległościowej i bezpieczeństwa narodowego.