Działacz związkowy i społeczny, polityk i publicysta, jeden z przywódców ruchu związkowego na Śląsku, współorganizator i koordynator walki strajkowej, współtwórca i przewodniczący Komisji Krajowej Związku Zawodowego Kontra, parlamentarzysta, animator przedsiębiorczości lokalnej, członek Konfederacji Polski Niepodległej.