Jerzy Wawrowski studiował historię na UW. Od 1980 r. do początku lat 90-ych działacz „Solidarności”, od 1986 w KPN.
W pierwszej połowie lat 90-ych pracował w Biurze Prasowym KPN. W latach 90-ych w składzie Zarządu Krajowego a później Rady Politycznej.
Obecnie współredaktor pism „Opinia” i „Templum Novum.”
Członek Rady Programowej Instytutu Historycznego im. Andrzeja Ostoja Owsianego.
Miłośnik kultury antycznej, piłki nożnej, muzyki dawnej, jazzu i starego dobrego rocka.
Entuzjasta jazdy na rowerze.
Poszukiwacz sprzeczności w literaturze, filozofii i życiu.