Działacz społeczny i polityczny,
inżynier budownictwa.