Poseł na Sejm RP III kadencji,
radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w latach 1998-2002,
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w latach 2001-2002,
przewodniczący Klubu Radnych Wspólnota Świętokrzyska w latach 1998-2001,
były członek Zarządu Głównego ZChN.