Działacz społeczny i polityczny,
doradca Ministra Spraw Wewnętrznych w latach 1992-1996,
poseł na Sejm RP I i III kadencji,
radny Rady m.st. Warszawy w latach 1994-1998,
były działacz KPN.