Szanowni Państwo,

 

Pragniemy przedstawić podsumowanie działalności Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w 2015 roku.

Rok 2015 pod względem ilości oraz rozmiarów zrealizowanych projektów należy uznać za w miarę udany dla Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego.

Jako najważniejsze działania i osiągnięcia w ubiegłym roku można wymienić:
dwie publikacje książkowe sygnowane przez Wydawnictwo Polskie IHOO:

  1. Dr Grzegorza Bacińskiego ?Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie w latach 1984-1990?
  2. ?Polska między wschodem a zachodem?IV Konferencja Świętokrzyska ? maj 2014, materiał pokonferencyjny.
  3. Zrealizowano w ramach programu ?Patriotyzm jutra? drugi etap programu ? Wortal internetowy ?Archiwum Niepodległości ? KPN?.

 

W 2015 roku zorganizowaliśmy trzy konferencje i pięć seminariów, debat i spotkań otwartych dla publiczności, w których obok ekspertów Instytutu wystąpili także przedstawiciele innych organizacji i tak:

  1. Konferencje,

– 25 lutego 2015 roku w gościnnych progach Biblioteki Śląskiej, Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego (obecny był sekretarz Zarządu IHOO Michał Janiszewski a wiceprezes Zarządu IHOO – Kazimierz Wilk prowadził drugą część obrad) oraz katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowali konferencję naukową z okazji 35-lecia KPN.

– Ośrodek Myśli Niepodległościowej, zachęcony rezultatami poprzednich trzech Konferencji Świętokrzyskich, zorganizował w tym roku kolejną jej edycję, tym razem pod tytułem ?Polska między wschodem a zachodem?, który stanowił lejtmotyw zarówno przygotowanego programu, jak i ciekawych dyskusji pomiędzy uczestnikami Konferencji. Sama Konferencja trwała trzy dni, od 29 do31 maja 2015 roku, a odbywała się w tym samym miejscu, co w latach ubiegłych ? w Wólce Milanowskiej, gościnnych i zawsze niepodległych Górach Świętokrzyskich.

 

-27 października 2015 roku w Centrum Edukacyjnym IPN Katowice ?Przystanek Historia? im. Henryka Sławika przy ul. Św. Jana 10, odbyła się konferencja z cyklu „Powtórka z historii FMW”. Tym razem tematem była Federacja Młodzieży Walczącej. Organizatorami konferencji byli: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w Warszawie. Konferencję prowadził i podsumował dr Andrzej Sznajder ? dyrektor katowickiego oddziału IPN. Prelegentami były osoby, które nie tylko zajmują się badaniami naukowymi w zakresie opozycji antysystemowej w PRL w latach 80, ale także same brały udział w takiej działalności. Dr Andrzej Anusz i dr Grzegorz Baciński w przeszłości byli związani z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, z kolei Maciej Gawlikowski oraz Mirosław Lewandowski byli działaczami Konfederacji Polski Niepodległej.

 

  1. Seminaria,

 

– 11 lipca w ramach programu ?Powtórka z historii Federacji Młodzieży Walczącej? w Łodzi odbyło się seminarium pt. ?Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie w latach 1984-1990?

– 5 września 2015 roku w Warszawie odbyło się seminarium pt. ?Polska między wschodem a zachodem?.

W ramach działalności edukacyjnej prowadzonej przez Instytut materiały pokonferencyjne z konferencji i publikacje rozesłaliśmy do uczelni, bibliotek i redakcji mediów ? łącznie do ponad 200 instytucji.

Dla naszego Instytutu odbyło się dwa ważne wydarzenia;

 

– Z inicjatywy naszego Instytutu, 3 marca 2015 roku w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej ?Przystanek Historia? im. Janusza Kurtyki (ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa) odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności 27 działaczom opozycji antykomunistycznej w PRL . Aktu dekoracji dokonali, Doradca Społeczny Prezydenta RP Krzysztof Król i Prezes IPN dr Łukasz Kamiński.

 

– Także z inicjatywy naszego Instytutu, 27 lipca 2015 roku w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej ?Przystanek Historia? im. Janusza Kurtyki odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności 21 działaczom opozycji antykomunistycznej.

 

Pod kierownictwem redaktora naczelnego dr Marka Albiniaka ukazało się w 2015 roku trzy numery kwartalnika Ośrodka Myśli Niepodległościowej OPINIA Nurtu Niepodległościowego.

 

W 2016 roku zamierzamy, wydać kolejne publikacje, kontynuować działalność edukacyjną, ożywiać debatę o stanie spraw polskich poprzez publikowanie analiz, komentarzy i debat.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego, www.ihoo.pl .

Dziękując za Państwa hojność prosimy o dalsze wspieranie prac Instytutu. Jednocześnie dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością, która ? mamy nadzieję ? nadal będzie spotykać się z Państwa przychylnością.

 

                Zarząd

    Instytutu Historycznego NN

 im Andrzeja Ostoja Owsianego