Szanowni Państwo,

 

Pragniemy przedstawić podsumowanie działalności Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w 2015 roku.

Rok 2015 pod względem ilości oraz rozmiarów zrealizowanych projektów należy uznać za w miarę udany dla Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego.

Jako najważniejsze działania i osiągnięcia w ubiegłym roku można wymienić:
dwie publikacje książkowe sygnowane przez Wydawnictwo Polskie IHOO:

  1. Dr Grzegorza Bacińskiego „Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie w latach 1984-1990
  2. Polska między wschodem a zachodem”IV Konferencja Świętokrzyska – maj 2014, materiał pokonferencyjny.
  3. Zrealizowano w ramach programu „Patriotyzm jutra” drugi etap programu – Wortal internetowy „Archiwum Niepodległości – KPN”.

 

W 2015 roku zorganizowaliśmy trzy konferencje i pięć seminariów, debat i spotkań otwartych dla publiczności, w których obok ekspertów Instytutu wystąpili także przedstawiciele innych organizacji i tak:

  1. Konferencje,

– 25 lutego 2015 roku w gościnnych progach Biblioteki Śląskiej, Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego (obecny był sekretarz Zarządu IHOO Michał Janiszewski a wiceprezes Zarządu IHOO – Kazimierz Wilk prowadził drugą część obrad) oraz katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowali konferencję naukową z okazji 35-lecia KPN.

– Ośrodek Myśli Niepodległościowej, zachęcony rezultatami poprzednich trzech Konferencji Świętokrzyskich, zorganizował w tym roku kolejną jej edycję, tym razem pod tytułem „Polska między wschodem a zachodem”, który stanowił lejtmotyw zarówno przygotowanego programu, jak i ciekawych dyskusji pomiędzy uczestnikami Konferencji. Sama Konferencja trwała trzy dni, od 29 do31 maja 2015 roku, a odbywała się w tym samym miejscu, co w latach ubiegłych – w Wólce Milanowskiej, gościnnych i zawsze niepodległych Górach Świętokrzyskich.

 

-27 października 2015 roku w Centrum Edukacyjnym IPN Katowice „Przystanek Historia” im. Henryka Sławika przy ul. Św. Jana 10, odbyła się konferencja z cyklu „Powtórka z historii FMW”. Tym razem tematem była Federacja Młodzieży Walczącej. Organizatorami konferencji byli: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w Warszawie. Konferencję prowadził i podsumował dr Andrzej Sznajder – dyrektor katowickiego oddziału IPN. Prelegentami były osoby, które nie tylko zajmują się badaniami naukowymi w zakresie opozycji antysystemowej w PRL w latach 80, ale także same brały udział w takiej działalności. Dr Andrzej Anusz i dr Grzegorz Baciński w przeszłości byli związani z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, z kolei Maciej Gawlikowski oraz Mirosław Lewandowski byli działaczami Konfederacji Polski Niepodległej.

 

  1. Seminaria,

 

– 11 lipca w ramach programu „Powtórka z historii Federacji Młodzieży Walczącej” w Łodzi odbyło się seminarium pt. „Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie w latach 1984-1990”

– 5 września 2015 roku w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Polska między wschodem a zachodem”.

W ramach działalności edukacyjnej prowadzonej przez Instytut materiały pokonferencyjne z konferencji i publikacje rozesłaliśmy do uczelni, bibliotek i redakcji mediów – łącznie do ponad 200 instytucji.

Dla naszego Instytutu odbyło się dwa ważne wydarzenia;

 

– Z inicjatywy naszego Instytutu, 3 marca 2015 roku w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki (ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa) odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności 27 działaczom opozycji antykomunistycznej w PRL . Aktu dekoracji dokonali, Doradca Społeczny Prezydenta RP Krzysztof Król i Prezes IPN dr Łukasz Kamiński.

 

– Także z inicjatywy naszego Instytutu, 27 lipca 2015 roku w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności 21 działaczom opozycji antykomunistycznej.

 

Pod kierownictwem redaktora naczelnego dr Marka Albiniaka ukazało się w 2015 roku trzy numery kwartalnika Ośrodka Myśli Niepodległościowej OPINIA Nurtu Niepodległościowego.

 

W 2016 roku zamierzamy, wydać kolejne publikacje, kontynuować działalność edukacyjną, ożywiać debatę o stanie spraw polskich poprzez publikowanie analiz, komentarzy i debat.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego, www.ihoo.pl .

Dziękując za Państwa hojność prosimy o dalsze wspieranie prac Instytutu. Jednocześnie dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością, która – mamy nadzieję – nadal będzie spotykać się z Państwa przychylnością.

 

                Zarząd

    Instytutu Historycznego NN

 im Andrzeja Ostoja Owsianego