Szanowni Państwo,

 

Pragniemy przedstawić podsumowanie działalności Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego w 2014 roku.

Rok 2014 pod względem ilości oraz rozmiarów zrealizowanych projektów należy uznać za w miarę udany dla Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego.

Jako najważniejsze działania i osiągnięcia w ubiegłym roku można wymienić:
dwie publikacje książkowe sygnowane przez Wydawnictwo Polskie IHOO:

  1. ?NZS na ATK? autorstwa A. Anusza i Ł. Perzyny.
  2. ? Bezpieczeństwo Polski w aspekcie procesów geopolitycznych na Ukrainie i pozostałych obszarach Europy Środkowo Wschodniej?III Konferencja Świętokrzyska ? maj, czerwiec 2014, materiał pokonferencyjny.

W 2014 roku zorganizowaliśmy dwie konferencje i pięć seminariów debat i spotkań otwartych dla publiczności, w których obok ekspertów Instytutu wystąpili także przedstawiciele innych organizacji tak:

– W dniu 17 lutego w gościnnych progach warszawskiej siedziby Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich odbyła się konferencja w oparciu o książkę Bohdana Urbankowskiego ?Pierścień Gygesa? połączona ze spotkaniem autorskim. Komentatorami byli, historyk – Grzegorz Majchrzak, literat – Marcin Wolski, polityk – Romuald Szeremietiew. Fragmenty dzieła czytał aktor – Redbad Klijnstra. Seminarium zorganizowały: Klub Ronina, zrzeszający przedstawicieli polskiej elity intelektualnej, czynnie niegodzących się na zabijanie prawdy w życiu publicznym oraz Warszawski Oddział Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego.

– W dniu 26 kwietnia odbyło się w Łodzi seminarium pt. „Szkice z tajnej historii Polaków” na podstawie książki Bohdana Urbankowskiego „Pierścień Gygesa z udziałem autora.

– Ośrodek Myśli Niepodległościowej, zachęcony rezultatami poprzednich dwóch Konferencji Świętokrzyskich, zorganizował w tym roku kolejną jej edycję, tym razem pod tytułem ? Bezpieczeństwo Polski w aspekcie procesów geopolitycznych na Ukrainie i pozostałych obszarach Europy Środkowo Wschodniej?, który stanowił lejtmotyw zarówno przygotowanego programu, jak i ciekawych dyskusji pomiędzy uczestnikami Konferencji. Sama Konferencja trwała trzy dni, od 30 maja do 1czerwca, a odbywała się w tym samym miejscu, co w latach ubiegłych ? w Wólce Milanowskiej, gościnnych i zawsze niepodległych Górach Świętokrzyskich.

– W dniu 22 maja w Warszawie w Instytucie Pamięci Narodowej odbyło się seminarium oraz prezentacja książki Bohdana Urbankowskiego ?Pierścień Gygesa? połączona ze spotkaniem autorskim. Komentatorami byli, Sebastian Ligarski, Krzysztof Masłoń oraz Marek Albiniak.

– W dniu 26 lipca 2014 roku w Warszawie odbyło się seminarium pt. ?Bezpieczeństwo Polski w aspekcie procesów geopolitycznych na Ukrainie i pozostałych obszarach Europy Środkowo Wschodniej? Referaty wygłosili, dr Marek Albiniak i dr Bohdan Urbankowski.

 

– W dniu 23 sierpnia 2014 roku w Łodzi odbyło się seminarium pt. ?Bezpieczeństwo Polski w aspekcie procesów geopolitycznych na Ukrainie i pozostałych obszarach Europy Środkowo Wschodniej? Referaty wygłosili, dr Andrzej Anusz i Marek Michalik.

 

– W dniu 13 września 2014 roku w Katowicach odbyło się seminarium pt. ?Bezpieczeństwo Polski w aspekcie procesów geopolitycznych na Ukrainie i pozostałych obszarach Europy Środkowo Wschodniej? Referat wygłosił, dr Andrzej Anusz.

 

W ramach działalności edukacyjnej prowadzonej przez Instytut materiały pokonferencyjne z konferencji i publikacje rozesłaliśmy do uczelni, bibliotek i redakcji mediów ? łącznie do ponad 200 instytucji.

W dniu 26 kwietnia 2014 roku odbyło się ( dla nas bardzo ważne wydarzenie) w Łodzi,  V-te Walne Zebrani Członków Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego. Zebranie przyjęło absolutorium i wybrało nowe władze Instytutu na następną kadencję.

W dniu 12 listopada w gościnnym Centrum Edukacji  Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie odbyła się z inicjatywy naszego Instytutu uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych za działalność opozycyjną. Odznaczonymi byli członkowie naszego Instytutu, konfederaci i członkowie SW. Krzyże w imieniu prezydenta wręczał Krzysztof Król. W spotkaniu wzięło udział ok. 150 osób.

Pod kierownictwem redaktora naczelnego dr Marka Albiniaka ukazało się w 2014 roku cztery numery kwartalnika Ośrodka Myśli Niepodległościowej OPINIA Nurtu Niepodległościowego.

W ramach działalności edukacyjnej Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego jest Patronem Honorowym akcji Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wielkie Korepetycje z Historii.

 

W 2015 roku zamierzamy, wydać kolejne publikacje, kontynuować działalność edukacyjną, ożywiać debatę o stanie spraw polskich poprzez publikowanie analiz, komentarzy i debat.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego, www.ihoo.pl .

Dziękując za Państwa hojność prosimy o dalsze wspieranie prac Instytutu. Jednocześnie dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością, która ? mamy nadzieję ? nadal będzie spotykać się z Państwa przychylnością.

 

                Zarząd

    Instytutu Historycznego NN

 im Andrzeja Ostoja Owsianego

 

 

 

Szczegółowe sprawozdanie finansowe na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.