Szanowni Państwo,

 

Pragniemy przedstawić podsumowanie działalności Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego w 2013 roku.

Rok 2013 pod względem ilości oraz rozmiarów zrealizowanych projektów należy uznać za w miarę udany dla Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego.

Jako najważniejsze działania i osiągnięcia w ubiegłym roku można wymienić:
Cztery publikacje książkowe sygnowane przez Wydawnictwo Polskie IHOO:

  1. ?Program niepodległości ? dziś? , Konferencja Łódzka, publikacja pokonferencyjna.
  2. ? Demografia ? Kwantytatywne czynniki rozwoju? Seminarium Warszawskie, publikacja pokonferencyjna.
  3. Czas kryzysu, czas odbudowyKonferencja Świętokrzyska – maj 2013, materiał pokonferencyjny.
  4. ?Pierścień Gygesa? Bohdana Urbankowskiego, jest to ważne i sensacyjnie napisane dopełnienie Czerwonej Mszy.

W maju i listopadzie ubiegłego roku zorganizowaliśmy dwie konferencje:

– w dniach od 10do 12 maja 2012 w Górach Świętokrzyskich odbyła się Konferencja zorganizowana przez Ośrodek Myśli Niepodległościowej Instytutu konferencja pt. Czas kryzysu, czas odbudowy.

– W dniu 9 listopada 2013 roku odbyła się w łódzkim Ratuszu  konferencja, „Patriotyzm Wczoraj, Dziś i Jutro”. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego był współorganizatorem. Referaty wygłosili, euro poseł Janusz Wojciechowski, poseł Witold Waszczykowski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz Marek Michalik, Przewodniczący Rady Programowej naszego Instytutu.

W ramach działalności edukacyjnej prowadzonej przez Instytut materiały pokonferencyjne z konferencji i publikacje rozesłaliśmy do uczelni, bibliotek i redakcji mediów ? łącznie do ponad 200 instytucji.

Zorganizowaliśmy też sześć seminariów, debat i spotkań otwartych dla publiczności, w których obok ekspertów Instytutu wystąpili także przedstawiciele innych organizacji.

W grudniu redaktor naczelny dr Marek Albiniak zaprezentował w imieniu Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Ośrodka Myśli Niepodległościowej OPINIA Nurtu Niepodległościowego pierwszy numer naszego czasopisma.

W styczniu 2014 roku kwartalnik ukaże się w wersji papierowej, Będzie dostępny w formie wysyłkowej i w wielu bibliotekach publicznych.

 

W ramach działalności edukacyjnej Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego jest Patronem Honorowym akcji Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wielkie Korepetycje z Historii.

W 2014 roku zamierzamy, wydać kolejne publikacje, kontynuować działalność edukacyjną, ożywiać debatę o stanie spraw polskich poprzez publikowanie analiz, komentarzy i debat.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego, www.ihoo.pl .

Dziękując za Państwa hojność prosimy o dalsze wspieranie prac Instytutu. Jednocześnie dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością, która ? mamy nadzieję ? nadal będzie spotykać się z Państwa przychylnością.

 

                Zarząd

    Instytutu Historycznego NN

 im Andrzeja Ostoja Owsianego

 

 

 

Szczegółowe sprawozdanie finansowe na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej