Szanowni Państwo,

Pragniemy przedstawić podsumowanie działalności Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w 2017 roku.
Rok 2017 pod względem ilości oraz rozmiarów zrealizowanych projektów należy uznać za bardzo udany dla Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego.
Jako najważniejsze działania i osiągnięcia w ubiegłym roku można między innymi wymienić:
publikacje książkowe sygnowane przez Wydawnictwo Polskie IHOO:

  1. ?Źródła? ? z dziejów myśli polskiej, monumentalne 4-tomowe opracowanie dr Bohdana Urbankowskiego poświęcone historii polskiej myśli filozoficznej i politycznej: tom I, Budowniczowie nadpowietrznych katedr (m.in. Frycz-Modrzewski, przedstawiciele sarmatyzmu i oświecenia), tom II, Rycerze nadpowietrznej walki (przedstawiciele romantyzmu), tom III, Strażnicy niewidzialnych arsenałów (pozytywiści, socjaliści, Józef Piłsudski) oraz tom IV, Tłumacze narodowych testamentów (m.in. metafizyka lwowsko-warszawska, Tadeusz Kotarbiński, Feliks Koneczny, Florian Znaniecki, Karol Wojtyła).
  2. wydanie książkę dr Karola Chylaka pt. ?Ubezpieczenia społeczne i zaopatrzenia emerytalne w II Rzeczypospolitej?.
  3. W ramach serii ?Kamienie? wydanie dwóch książki na temat działalności politycznej od 1957 roku dwóch oficerów Armii Krajowej: Ludwika Muzyczki „Benedykta” oraz Kazimierza Pluty-Czachowskiego „Kuczaby” obie pióra Mirosława Lewandowskiego.
  4. Zrealizowano przy wsparciu UdSKiOR czwarty etap programu ? Wortal internetowy ?Archiwum Niepodległości ? KPN?.
  5. W 2017 roku Instytut wykonał i przekazał zamawiającemu trzy notacje filmowe wykonane dla Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie Ryszarda Bociana, Zygmunta Łenyka i Stanisława Kusia.
  6. W grudniu Instytut ukończył realizację godzinnego filmu dokumentalnego w reżyserii Macieja Gawlikowskiego o historii Marszów Szlakiem I Kadrowej pt. ?Marsze Niepodległości?, premiery zaplanowano w 2018 roku.
  7. Pod kierownictwem redaktora naczelnego dr Andrzeja Anusza ukazało się w 2017 roku cztery kolejne numery kwartalnika Ośrodka Myśli Niepodległościowej OPINIA nurtu niepodległościowego.

W 2017 roku Instytut współorganizował i uczestniczył w 9-ciu wydarzeniach i uroczystościach upamiętniających polskich bohaterów i ludzi związanych z nurtem niepodległościowym.

W 2017 roku Instytut rozpoczął akcję ?Źródła? ? 1000 lat myśli polskiej na 100-lecie odzyskania Niepodległości. Chcemy by całość wydania do końca 2018 roku osiągnęła minimum 2000 kompletów i trafiła na wyższe uczelnie i bibliotek do poziomu powiatowych i liceów ogólnokształcących.

W 2017 roku Instytut kontynuował akcję rekomendowania zasłużonych osób w walce z komunizmem do uhonorowania ich odznaczeniami państwowymi.

W 2017 roku zorganizowaliśmy trzy konferencje oraz kilka seminariów, debat i spotkań otwartych dla publiczności, w których obok ekspertów Instytutu wystąpili także przedstawiciele innych organizacji.

Konferencje to;

  • 19 maja 2017 roku z inicjatywy Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego we współpracy z Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki ?Przystanek Historia? w Warszawie odbyła się konferencja pod tytułem „Agentura w środowiskach kultury”. Konferencję poprowadził prezes Fundacji „Łączka” Tadeusz Płużański oraz autorzy których książki „Pierścień Gygesa” Bohdana Urbankowskiego oraz „Najweselszy barak w obozie” Jarosława Jakimczyka były punktem wyjścia do dyskusji.
  • VI Konferencja Świętokrzyska, Wólka Milanowska, 26-28 maja 2017 roku. Tradycyjnie już, w ostatni weekend maja, odbyła się u stóp Łysej Góry, konferencja zorganizowana przez Ośrodek Myśli Niepodległościowej Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego. Temat konferencji był następujący: „Szkice z historii myśli nurtu niepodległościowego”. W konferencji wzięło udział ponad 30 osób. Program konferencji obejmował 5 referatów. Po każdym z nich odbywały się dyskusje, zwykle wielogodzinne.
  • W dniu 28 października 2017, Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego zorganizował w gościnnych progach budynku PASTY konferencję (spotkanie wspomnieniowe) poświęcone Andrzejowi Szomańskiemu. To już 30 lat jak Andrzej odszedł na wieczną wachtę. Spotkanie prowadził Mirosław Lewandowski a referaty wygłosili, Maciej Gawlikowski, Jerzy Woźniak i Bohdan Urbankowski. Przypomniano tę postać bojownika i działacza niepodległościowego. W spotkaniu wziął udział między innymi Grzegorz Wołk z IPN.

W 2018 roku zamierzamy, wydać kolejne publikacje, kontynuować działalność edukacyjną, ożywiać debatę o stanie spraw polskich poprzez publikowanie analiz, komentarzy i debat.
Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego, www.ihoo.pl .
Dziękując za Państwa hojność prosimy o dalsze wspieranie prac Instytutu. Jednocześnie dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością, która ? mamy nadzieję ? nadal będzie spotykać się z Państwa przychylnością.

Zarząd
Instytutu Historycznego NN
im Andrzeja Ostoja Owsianego

Szczegółowe sprawozdanie finansowe zostanie umieszczone na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.