Szanowni Państwo,

Pragniemy przedstawić podsumowanie działalności Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w 2018 roku.

Rok 2018 pod względem ilości oraz rozmiarów zrealizowanych projektów należy uznać za bardzo udany dla Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego.

Jako najważniejsze działania i osiągnięcia w ubiegłym roku można między innymi wymienić:
publikacje książkowe sygnowane przez Wydawnictwo Polskie IHOO:

  1. Książkę wspomnieniowo-biograficzną, pióra Marka Michalika i dr Karola Chylaka pt. ?Paweł Wielechowski Opozycjonista, związkowiec, wydawca, emigrant?.
  2. Książkę ? album ?Na szlaku Kadrówek 1981-1989? pióra Macieja Gawlikowskiego i Mirosława Lewandowskiego.

Ponadto:

* w 2018 roku Instytut przeprowadził akcję ?Źródła? ? 1000 lat myśli polskiej na 100-lecie odzyskania Niepodległości. Nakład osiągnął 2200 kompletów i książka trafiła na wyższe uczelnie i bibliotek do poziomu powiatowych i liceów ogólnokształcących.

?Źródła? ? z dziejów myśli polskiej, to monumentalne 4-tomowe opracowanie dr Bohdana Urbankowskiego poświęcone historii polskiej myśli filozoficznej i politycznej: tom I, Budowniczowie nadpowietrznych katedr (m.in. Frycz-Modrzewski, przedstawiciele sarmatyzmu i oświecenia), tom II, Rycerze nadpowietrznej walki (przedstawiciele romantyzmu), tom III, Strażnicy niewidzialnych arsenałów (pozytywiści, socjaliści, Józef Piłsudski) oraz tom IV, Tłumacze narodowych testamentów (m.in. metafizyka lwowsko-warszawska, Tadeusz Kotarbiński, Feliks Koneczny, Florian Znaniecki, Karol Wojtyła).

* Zrealizował przy wsparciu UdSKiOR piąty etap programu ? Wortal internetowy ?Archiwum Niepodległości ? KPN?.

* Zrealizował film dokumentalny w reżyserii Macieja Gawlikowskiego o historii bohaterów nurtu niepodległościowego pt. ?Stara wiara?.

* Pod kierownictwem redaktora naczelnego dr Andrzeja Anusza ukazało się w 2018 roku cztery kolejne numery kwartalnika Ośrodka Myśli Niepodległościowej OPINIA nurtu niepodległościowego.

W 2018 roku Instytut współorganizował i uczestniczył w 11-ciu wydarzeniach i uroczystościach upamiętniających polskich bohaterów i ludzi związanych z nurtem niepodległościowym.

W 2018 roku Instytut kontynuował akcję rekomendowania zasłużonych osób w walce z komunizmem do uhonorowania ich odznaczeniami państwowymi.

W 2018 roku zorganizowaliśmy trzy konferencje oraz kilka seminariów, debat i spotkań otwartych dla publiczności, w których obok ekspertów Instytutu wystąpili także przedstawiciele innych organizacji.

W 2019 roku zamierzamy, wydać kolejne publikacje, kontynuować działalność edukacyjną, ożywiać debatę o stanie spraw polskich poprzez publikowanie analiz, komentarzy i debat.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego, www.ihoo.pl .

Dziękując za Państwa hojność prosimy o dalsze wspieranie prac Instytutu. Jednocześnie dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością, która ? mamy nadzieję ? nadal będzie spotykać się z Państwa przychylnością.

Zarząd
Instytutu Historycznego NN
im Andrzeja Ostoja Owsianego

Szczegółowe sprawozdanie finansowe zostanie umieszczone na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.