Szanowni Państwo,

Pragniemy przedstawić podsumowanie działalności Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w 2019 roku.

Rok 2019 pod względem ilości oraz rozmiarów zrealizowanych projektów należy uznać za udany dla Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego.

Jako najważniejsze działania i osiągnięcia w ubiegłym roku można między innymi wymienić:
publikacje książkowe sygnowane przez Wydawnictwo Polskie IHOO:

  1. Książkę Józefa Szostaka pt. ?Moja służba niepodległej?.
  2. Książkę dr Andrzeja Anusza pt. ?NIELEGALNA POLITYKA – Zjawisko drugiego obiegu politycznego w PRL (1976-1989)?.
  3. Książkę na temat działalności politycznej od 1957 roku oficera Armii Krajowej: Ludwika Muzyczki „Benedykta” pióra Mirosława Lewandowskiego.
  4. Książkę pióra dr Bohdana Urbankowskiego pt. Ja, Szekspir Ja, Bóg” .
  5. Książkę pt. ?Skrzypek ? jeden z pokolenia niepokornych”, tym samym rozpoczęty został program pod takim samym tytułem który będziemy realizować w 2020 roku.

Ponadto;

  1. 26 czerwca 2019 roku w pierwszą rocznicę śmierci IRENEUSZA GŁAŻEWSKIEGO grupa znajomych i przyjaciół spotkała się przy Jego grobie gdzie odbyło się odsłonięcie nagrobka ufundowanego przez nasz Instytut.
  2. 7 września 2019 roku odbyła się w Warszawie uroczysta prezentacja znaczka pocztowego emisji „40. rocznica utworzenia Konfederacji Polski Niepodległej” wydanego przez Pocztę Polską. Inicjatorem wydania znaczka był nasz Instytut.
  3. We wrześniu 2019 roku na łąkach za miejscowością Łosinno k/Wyszkowa odbył się zorganizowany przez nasz Instytut, Piknik Militarno – Patriotyczny z widowiskiem historycznym ?Zrzut Cichociemnych – ZAPORA 2019?. Tą uroczystością oddaliśmy hołd żołnierzom CICHOCIEMNYM ? spadochroniarzom Armii Krajowej, a szczególnie mjr Hieronimowi Dekutowskiemu ps. ZAPORA ? bohaterowi AK i WIN, zrzuconemu na tych łąkach nocą 16/17 września 1943 roku.
  4. 1 grudnia 2019 roku Instytut rozpoczął realizację programu ?Nove Miasto ? portal informacyjno-publicystyczny?.

Zrealizował przy wsparciu UdSKiOR szósty etap programu ? Wortal internetowy ?Archiwum Niepodległości ? KPN?.

Pod kierownictwem redaktora naczelnego dr Andrzeja Anusza ukazało się w 2019 roku pięć kolejnych numerów kwartalnika Ośrodka Myśli Niepodległościowej OPINIA nurtu niepodległościowego w tym numer specjalny poświęcony 40-tej rocznicy powstania Konfederacji Polski Niepodległej.

W 2019 roku Instytut współorganizował i uczestniczył w 24 wydarzeniach i uroczystościach upamiętniających polskich bohaterów i ludzi związanych z nurtem niepodległościowym.

W 2019 roku Instytut kontynuował akcję rekomendowania zasłużonych osób w walce z komunizmem do uhonorowania ich odznaczeniami państwowymi.

W 2019 roku zorganizowaliśmy pięć konferencji oraz kilka seminariów, debat i spotkań otwartych dla publiczności, w których obok ekspertów Instytutu wystąpili także przedstawiciele innych organizacji.

W 2020 roku zamierzamy, wydać kolejne publikacje, kontynuować działalność edukacyjną, ożywiać debatę o stanie spraw polskich poprzez publikowanie analiz, komentarzy i debat.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego, www.ihoo.pl .

Dziękując za Państwa hojność prosimy o dalsze wspieranie prac Instytutu. Jednocześnie dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością, która ? mamy nadzieję ? nadal będzie spotykać się z Państwa przychylnością.

Zarząd

Instytutu Historycznego NN

im Andrzeja Ostoja Owsianego

Szczegółowe sprawozdanie finansowe zostanie umieszczone na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.