Szanowni Państwo,

Pragniemy przedstawić podsumowanie działalności Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w 2020 roku.

Rok 2020 pomimo panującej pandemii koronowirusa pod względem ilości oraz rozmiarów zrealizowanych projektów należy uznać za udany dla Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego.

Jako najważniejsze działania i osiągnięcia w ubiegłym roku można między innymi wymienić:
publikacje książkowe sygnowane przez Wydawnictwo Polskie IHOO:

 1. Książkę „Góra” „Dolina” – partyzant niepokonany. Wywiad rzeka z cichociemnym Adolfem Pilchem pióra Mariana Podgórecznego.
 1. W ramach serii „Kamienie” pod redakcją M. Lewandowskiego książkę „Rewolucja bez rewolucji Leszka Moczulskiego z perspektywy 40 lat”.
 1. Książkę „Rok 1920” pióra patrona naszego Instytutu Andrzeja Ostoja-Owsianego.
 1. Książkę Jerzego Kropiwnickiego pt. „Pielgrzymka na Górę Athos”.
 1. Książkę dr Andrzeja Anusza pt. „Kościół Obywatelski. Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL w okresie powstawania niezależnych instytucji politycznych (1976–1981)”.
 1. Materiały pokonferencyjne z VIII Konferencji Świętokrzyskiej pod tytułem „Bić się, czy się nie bić?” Dylematy polskie 1944-1989.

 1. Książkę Piotra Plebanka „Pamiętam stan wojenny” – Kronika oporu społecznego w latach 1982-89.
 1. Książkę dr Wojciecha Błasiaka „Miękkie państwo III RZECZPOSPOLITEJ i jego alternatywa”.
 1. W ramach serii „Kamienie” książkę-album;„Interrex” – nurt niepodległościowy wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 1956-1981 pióra Mirosława Lewandowskiego.

Ponadto;

 1. Tradycyjnie już IX Konferencja Świętokrzyska, Wólka Milanowska, 24-26 lipca roku. Tym razem w związku z koronowirusem – w ostatni weekend lipca, odbyła się u stóp Łysej Góry, konferencja zorganizowana przez Ośrodek Myśli Niepodległościowej Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego. Temat tegorocznej konferencji to: „Solidarność – nowy początek. Wzięło w niej udział ponad 30 osób. Program konferencji obejmował 4 referaty a po każdym z nich odbywały się dyskusje, zwykle wielogodzinne.
 2. Na cmentarzu w Kobyłce odbyła w się 16 sierpnia 2020 roku uroczystość poświęcenia odnowionej kwatery żołnierzy 47 Pułku Strzelców Kresowych, którzy polegli w Bitwie Warszawskiej 14 sierpnia 1920 roku w obronie niepodległej Rzeczypospolitej. Kwatery odnowiono staraniem środowisk Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, samorządowców i Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego.
 3. 23-go sierpnia br. miała miejsce rekonstrukcja zrzutu Cichociemnych, która odbywała się w ramach uroczystości związanych z Bitwą pod Jerzyskami pod tytułem Widowisko historyczne „JERZYSKA 1944. Cichociemny Stanisław SĘDZIAK „Warta. Tegoroczne wydarzenie zorganizował Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego i Środowisko Rajski Ptak Armii Krajowej.
 4. 26 sierpnia 2020 r., Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył w Belwederze w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe: Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski i Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości zasłużonym działaczom nurtu niepodległościowego. Uroczystość zakończyła konferencja pt. Znaczenie Bitwy Warszawskiej. Referaty na temat wojny Polaków z bolszewikami wygłosił prof. Wiesław Wysocki i dr Bohdan Urbankowski.
 5. 19 września 2020 roku na łąkach za miejscowością Łosinno k/Wyszkowa odbył się zorganizowany przez nasz Instytut, Piknik Militarno – Patriotyczny z widowiskiem historycznym „Zrzut Cichociemnych – ZAPORA 2019”. Tą uroczystością oddaliśmy hołd żołnierzom CICHOCIEMNYM – spadochroniarzom Armii Krajowej, a szczególnie mjr Hieronimowi Dekutowskiemu ps. ZAPORA – bohaterowi AK i WIN, zrzuconemu na tych łąkach nocą 16/17 września 1943 roku.
 6. 17 września w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie odbył się koncert Myśmy nie zapomniEli -1980. Myśmy – a dokładnie Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego – nie zapomniał o tym, że 40 rocznicę Powstania Solidarności trzeba uczcić, a kulturze Solidarności i ludziom jej stęsknionym dać żyć.
 7. W okresie 17 listopada do 17 grudnia 2020 roku Instytut przeprowadził program „Pomagamy zasłużonym dla naszej wolności”. Opieką objęto 49 osób uprawnionych.

– Przez 31 dni codzienne dostarczano obiady osobom objętym opieką.

– Przekazano każdej osobie objętej opieką – płyn dezynfekujący, maseczki ochronne na usta, rękawiczki jednorazowe.

– Dzięki darowiźnie dokonanej przez firmę Terranova Polska na rzecz naszego Instytutu w postaci opakowań z witaminą D3 4000 IU mogliśmy podarować każdej osobie objętej opieką opakowanie zawierające 60 dawek dziennych.

 1. W 2020 roku Instytut kontynuował realizację programu „Nove Miasto – portal informacyjno-publicystyczny”.
 2. Zrealizował przy wsparciu UdSKiOR siódmy etap programu – Wortal internetowy „Archiwum Niepodległości – KPN”.

Pod kierownictwem redaktora naczelnego dr Andrzeja Anusza ukazało się w 2020 roku pięć kolejnych numerów kwartalnika Ośrodka Myśli Niepodległościowej OPINIA nurtu niepodległościowego w tym numer specjalny poświęcony 40-tej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

W 2020 roku Instytut współorganizował i uczestniczył w 19 wydarzeniach i uroczystościach upamiętniających polskich bohaterów i ludzi związanych z nurtem niepodległościowym.

W 2020 roku Instytut kontynuował akcję rekomendowania zasłużonych osób w walce z komunizmem do uhonorowania ich odznaczeniami państwowymi.

W 2020 roku zorganizowaliśmy dwie konferencje oraz kilka seminariów, debat, w których obok ekspertów Instytutu wystąpili także przedstawiciele innych organizacji.

W 2021 roku – po minięciu koronowirusa – zamierzamy, wydać kolejne publikacje, kontynuować działalność edukacyjną, ożywiać debatę o stanie spraw polskich poprzez publikowanie analiz, komentarzy i debat.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego, www.ihoo.pl .

Dziękując za Państwa hojność prosimy o dalsze wspieranie prac Instytutu. Jednocześnie dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością, która – mamy nadzieję – nadal będzie spotykać się z Państwa przychylnością.

 

Zarząd

Instytutu Historycznego NN

im Andrzeja Ostoja Owsianego

 

 

 

 

 

Szczegółowe sprawozdanie finansowe zostanie umieszczone na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.