Szanowni Państwo,

Pragniemy przedstawić podsumowanie działalności Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w 2021 roku.

Rok 2021 – pomimo pandemii – pod względem ilości oraz rozmiarów zrealizowanych projektów należy uznać za udany dla Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego.

Jako najważniejsze działania i osiągnięcia w ubiegłym roku można między innymi wymienić:
Publikacje książkowe sygnowane przez Wydawnictwo Polskie IHOO:

 1. Wydano materiały pokonferencyjne w formie książki z IX Konferencja Świętokrzyska która odbyła się w dniach 26 do 28 lipca 2020 roku w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (koło Kielc) pod tytułem, „Solidarność – nowy początek”.
 2. Książkę dr Andrzeja Anusza „Osobista historia Porozumienia Centrum. U źródeł Prawa i Sprawiedliwości”.

Ponadto;

 1. W okresie 18 lutego do 3 kwietnia 2021 roku Instytut przeprowadził program „Pomagamy zasłużonym dla naszej wolności 2”. Opieką objęto 49 osób uprawnionych.

– Codzienne dostarczano obiady osobom objętym opieką.

– Przekazano każdej osobie objętej opieką – płyn dezynfekujący, maseczki ochronne na usta, rękawiczki jednorazowe.

– Dzięki darowiźnie dokonanej przez firmę Terranova Polska na rzecz naszego Instytutu w postaci opakowań z witaminą D3 4000 IU mogliśmy podarować każdej osobie objętej opieką opakowanie zawierające 60 dawek dziennych.

 1. 8 maja powołano Komitet Ufundowania Repliki Krzyża Wolności i Solidarności jako stowarzyszenie zwykłe, działające przy Instytucie Historycznym NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego.
 1. X Konferencja Świętokrzyska, Wólka Milanowska. W dniach 6-8 sierpnia tradycyjnie jak co roku odbyła się u stóp Łysej Góry, konferencja zorganizowana przez Ośrodek Myśli Niepodległościowej Instytutu Historycznego nn im. Andrzeja Ostoja Owsianego. Temat tegorocznej konferencji to: „Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980 – 1989” W drodze do Niepodległości Polski. Wzięło w niej udział ponad 30 osób. Program konferencji obejmował 4 referaty a po każdym z nich odbywały się dyskusje, zwykle wielogodzinne.

 1. 22-go sierpnia miała miejsce rekonstrukcja zrzutu Cichociemnych, która odbywała się w ramach uroczystości związanych z Bitwą pod Jerzyskami. Tegoroczne wydarzenie zorganizował Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, Okręg Warszawa-Wschód ŚZŻAK i Urząd Miasta Łochów przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Starostwa Powiatowego w Węgrowie i Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie.
 1. 23 sierpnia 2021 roku w Centrum Edukacyjnego IPN “Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyła się prezentacja książki Andrzeja Anusza „Osobista historia Porozumienia Centrum. U źródeł Prawa i Sprawiedliwości”. Spotkanie poprowadził Minister Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Udział wzięli; Autor książki i recenzent prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki.
 1. 30 sierpnia 2021 roku ukończono realizację programu„Notacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-1989”.
 1. 6 września 2021 roku w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie w ramach programu Prymas Tysiąclecia odbyła się prezentacja książek;

„Interrex – nurt niepodległościowy wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 1956-1981”, Mirosława Lewandowskiego i

Kościół Obywatelski. Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w PRL w okresie powstawania niezależnych instytucji politycznych (1976–1981)”, dr Andrzeja Anusza.

 1. 11 września 2021 roku na łąkach za miejscowością Łosinno k/Wyszkowa odbył się zorganizowany przez nasz Instytut, Piknik Militarno – Patriotyczny z widowiskiem historycznym „Zrzut Cichociemnych – ZAPORA”. Tą uroczystością oddaliśmy hołd żołnierzom CICHOCIEMNYM – spadochroniarzom Armii Krajowej, a szczególnie mjr Hieronimowi Dekutowskiemu ps. ZAPORA – bohaterowi AK i WIN, zrzuconemu na tych łąkach nocą 16/17 września 1943 roku oraz ”Bitwa Oddziału WiN J. Kmiołka w Grądach Pulewnych 1948”.
 2. 25 września 2021 roku w Kieleckim Centrum Kultury odbył się zorganizowany przez Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego festiwal „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie”.
 3. 15 listopada br. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie prace ekshumacyjne, których celem jest ostateczne wyjaśnienie wątpliwości związanych z miejscem pochówku Marszałka Polski i Naczelnego Wodza Edwarda ŚmigłegoRydza. Prace ekshumacyjne zostały przeprowadzone w związku z inicjatywą skierowaną do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przez Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostroja Owsianego oraz Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.  
 4. W 2021 roku Instytut kontynuował realizację programu „Nove Miasto – portal informacyjno-publicystyczny”.
 5. Zrealizował przy wsparciu UdSKiOR ósmy etap programu – Wortal internetowy „Archiwum Niepodległości – KPN”.

Pod kierownictwem redaktora naczelnego dr Andrzeja Anusza ukazało się w 2021 roku pięć kolejnych numerów kwartalnika OPINIA nurtu niepodległościowego w tym numer specjalny poświęcony 40-tej rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

W 2021 roku Instytut współorganizował i uczestniczył w 21 wydarzeniach i uroczystościach upamiętniających polskich bohaterów i ludzi związanych z nurtem niepodległościowym.

W 2021 roku Instytut kontynuował akcję rekomendowania zasłużonych osób w walce z komunizmem do uhonorowania ich odznaczeniami państwowymi.

W 2021 roku zorganizowaliśmy dwie konferencje oraz kilka seminariów, debat, w których obok ekspertów Instytutu wystąpili także przedstawiciele innych organizacji.

W 2022 roku zamierzamy, wydać kolejne publikacje, kontynuować działalność edukacyjną, ożywiać debatę o stanie spraw polskich poprzez publikowanie analiz, komentarzy i debat.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego, www.ihoo.pl .

Dziękując za Państwa hojność prosimy o dalsze wspieranie prac Instytutu. Jednocześnie dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością, która – mamy nadzieję – nadal będzie spotykać się z Państwa przychylnością.

Zarząd

Instytutu Historycznego NN

im Andrzeja Ostoja Owsianego

 

 

 

 

 

Szczegółowe sprawozdanie finansowe zostanie umieszczone na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.