Szanowni Państwo,

Pragniemy przedstawić podsumowanie działalności Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w 2022 roku.

Rok 2022 pod względem ilości oraz rozmiarów zrealizowanych projektów należy uznać za udany dla Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego.

Jako najważniejsze działania i osiągnięcia w ubiegłym roku można między innymi wymienić:
Publikacje książkowe sygnowane przez Wydawnictwo Polskie IHOO:

 1. Książkę pióra Karola Chylaka i Marka Michalika „Dobrzej jest być dzieckiem swojej Ojczyzny. Janusz Kenic”.
 2. Książkę pióra Zbigniewa Jackiewicza „ELA”.
 3. Z inicjatywy naszego Instytutu przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej ukazał się w 100 tysięcznym nakładzie „Słownik Ukraińsko-Polski”.
 4. Książkę Antoniego Anusza pod redakcją dr Andrzeja Anusza pod tytułem „Pisma polityczne”.
 5. Książkę „Śladami Rodziny Świętej po Egipcie i Etiopii” autorstwa Jerzego Kropiwnickiego.
 6. Książkę Mirosława Lewandowskiego pt. „Kazimierz Pluta-Czachowski Kuczaba. Działalność polityczna w latach 1956-1979 w świetle zachowanych materiałów SB”.
 7. Wydano materiały pokonferencyjne z X konferencji Świętokrzyskiej pod tytułem „Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980 – 1989” W drodze do Niepodległości Polski.
 8. Książkę dr Wojciecha Błasiaka Fasadowa demokracja.

Ponadto;

 1. XI Konferencja Świętokrzyska tym razem w Hucie Szklanej w dniach 27-29 maja tradycyjnie jak co roku odbyła się u stóp Łysej Góry, konferencja zorganizowana przez Ośrodek Myśli Niepodległościowej Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego. Temat tegorocznej konferencji to: „Stan wojenny – refleksje po 40 latach”. Wzięło w niej udział ponad 30 osób. Program konferencji obejmował 5 referatów a po każdym z nich odbywały się dyskusje, zwykle wielogodzinne.
 2. W dniu 30 maja 2022 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obecności Ministra Jarosława Selina Prezes Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Andrzej Chyłek i Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności Mateusz Smolana podpisali list intencyjny o współpracy Instytutów.
 1. 21 sierpnia na leśnej polanie w Jerzyskach (gm. Łochów) odbyły się organizowane przez nasz Instytut, uroczystości związane z 78. rocznicą bitwy, w której żołnierze AK i NSZ ramię w ramię uczestniczyli na tych ziemiach w Akcji „Burza”. Odnosili zwycięstwa, doznawali porażek ale dawali nadzieję na wolność i suwerenność. Wiedząc o nadciągających wojskach sowieckich chcieli zagwarantować Polsce prawo do decydowania o swej przyszłości.
 1. W miejscowości Łosinno k/Wyszkowa, w dniu 17 września 2027 roku Instytut zorganizował piknik militarno-patriotyczny z dwuczęściowym widowiskiem historycznym Zrzut Cichociemnych – „ZAPORA 2022” i ”Bitwa Oddziału WiN J. Kmiołka w Grądach Pulewnych 1948”.
 1. Zrealizowano program„Notacje filmowe z działaczami niepodległościowymi z okresu ich aktywności w latach 1956-1989”.
 1. W dniu 23 września – 78. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Józefa Stanka SAC „Rudy”, bohaterskiego kapelana Zgrupowania „Kryska” Armii Krajowej, który w czasie Powstania Warszawskiego z biało-czerwoną opaską na ramieniu niósł pomoc rannym i umierającym, a w imię wolności Ojczyzny nie zawahał się przelać nawet własnej krwi. Organizatorami uroczystości byli: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Minister Jan Kasprzak, Proboszcz Parafii pw. św. Wincentego Pallottiego w Warszawie – ks. Marcin Gontarz oraz Prezes Zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Narodowościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego – Andrzej Chyłek.
 1. 30 września 2022 roku ukończono realizację pierwszego etapu programu – Wortal internetowy „Nestorzy nurtu”.
 1. 25 listopada 2022 roku o godzinie 17:00 w gościnnych progach Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej “Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyła się prezentacja książki autorstwa Mirosława Lewandowskiego „Kazimierz Pluta-Czachowski „Kuczaba”. Działalność polityczna w latach 1956 – 1979 w świetle zachowanych materiałów SB”.
 1. 13 grudnia 2022 roku w Bazylice św. Brygidy – gdańskiej świątyni Solidarności szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wraz z działaczami opozycji antykomunistycznej uczestniczył w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu repliki Krzyża Wolności i Solidarności umieszczonej w Bursztynowym Ołtarzu Ojczyzny ufundowanego przez Komitet Ufundowania Repliki Krzyża Wolności i Solidarności.
 1. Zrealizowaliśmy przy wsparciu UdSKiOR dziewiąty etap programu – Wortal internetowy „Archiwum Niepodległości – KPN”.

Pod kierownictwem redaktora naczelnego dr Andrzeja Anusza ukazało się w 2022 roku pięć kolejnych numerów kwartalnika OPINIA nurtu niepodległościowego w tym numer specjalny poświęcony Rządowi Londyńskiemu.

W 2022 roku Instytut współorganizował i uczestniczył w 23 wydarzeniach i uroczystościach upamiętniających polskich bohaterów i ludzi związanych z nurtem niepodległościowym.

W 2022 roku Instytut kontynuował akcję rekomendowania zasłużonych osób w walce z komunizmem do uhonorowania ich odznaczeniami państwowymi.

W 2023 roku zamierzamy, wydać kolejne publikacje, kontynuować działalność edukacyjną, ożywiać debatę o stanie spraw polskich poprzez publikowanie analiz, komentarzy i debat.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego, www.ihoo.pl .

Dziękując za Państwa hojność prosimy o dalsze wspieranie prac Instytutu. Jednocześnie dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością, która – mamy nadzieję – nadal będzie spotykać się z Państwa przychylnością.

 

Zarząd

Instytutu Historycznego NN

im Andrzeja Ostoja Owsianego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe sprawozdanie finansowe zostanie umieszczone na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.