Szanowni Państwo,
Pragniemy przedstawić podsumowanie działalności Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w 2023 roku.
Rok 2023 pod względem ilości oraz rozmiarów zrealizowanych projektów należy uznać za mniej udany dla Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego. Wynikało to z mniejszej ilości pozyskanych środków.
Jako najważniejsze działania i osiągnięcia w ubiegłym roku można między innymi wymienić:
Publikacje książkowe sygnowane przez Wydawnictwo Polskie IHOO:
1. Wydano książkę Artura Nadolskiego „MOJE BĘDZIE NA WIERZCHU”
2. Wydano materiały pokonferencyjne z XI konferencji Świętokrzyskiej pod tytułem „Stan wojenny – refleksje po 40 latach”.
3. Wydano książkę „Pokraczne życie” pióra członka Zarządu Zbigniewa Adamczyka.
4. Wydano trzytomową książkę Pamięć Nie Umiera Historia Zgrupowania AK „Gustaw – Harnaś”.
Ponadto;
1. XII Konferencja Świętokrzyska, Wólka Milanowska. W dniach 9-11 czerwca tradycyjnie jak co roku odbyła się u stóp Łysej Góry, konferencja zorganizowana przez Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego. Temat tegorocznej konferencji to: „Program Międzymorza” – w okresie II RP i w stanie wojennym. Wzięło w niej udział ponad 30 osób. Program konferencji obejmował 4 referaty a po każdym z nich odbywały się dyskusje, zwykle wielogodzinne.
2. 23 czerwca 2023 roku pożegnaliśmy śp. Dr Bohdana Jerzego Urbankowskiego, jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, wielkiego patriotę, działacza opozycji niepodległościowej i piłsudczyka.
3. 30 czerwca 2023 roku w Warszawie pożegnaliśmy Krzysztofa Lancmana, zasłużonego działacza opozycji niepodległościowej, wielkiego patriotę, od 1983 r. zaangażowanego w działalność podziemnej „Solidarności”, Członka Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego.
4. 11 sierpnia 2023 roku w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach miała miejsce premiera portalu www.piłsudski-pisma.online. Projekt zrealizował Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego przy wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacji ARP, Fundacji PGE i Fundacji PKO.
5. W niedzielę, 20 sierpnia 2023 r. na leśnej polanie w Jerzyskach (gm. Łochów) odbyły się uroczystości związane z 79. rocznicą bitwy i Świętem Wojska Polskiego współorganizowane przez Instytut.
6. W miejscowości Łosinno k/Wyszkowa, w dniu 16 września 2023 roku Instytut zorganizował piknik militarno-patriotyczny z dwuczęściowym widowiskiem historycznym Zrzut Cichociemnych – „ZAPORA 2023” i ”Bitwa Oddziału WiN J. Kmiołka w Grądach Pulewnych 1948”.
7. W dniach 21-24 września liczna reprezentacja Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego i Koła Krajowego „Opocznik” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej uczestniczyła w państwowej delegacji której przewodniczył szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk, do Wilna.
8. W dniu 23 września – 78. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Józefa Stanka SAC „Rudy”, bohaterskiego kapelana Zgrupowania „Kryska” Armii Krajowej, który w czasie Powstania Warszawskiego z biało-czerwoną opaską na ramieniu niósł pomoc rannym i umierającym, a w imię wolności Ojczyzny nie zawahał się przelać nawet własnej krwi. Organizatorami uroczystości byli: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Minister Jan Kasprzak, Proboszcz Parafii pw. św. Wincentego Pallottiego w Warszawie – ks. Marcin Gontarz oraz Prezes Zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Narodowościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego – Andrzej Chyłek.
9. 30 września 2023 roku ukończono realizację drugiego etapu programu – Wortal internetowy „Nestorzy nurtu”.
10. Zrealizowaliśmy przy wsparciu UdSKiOR dziesiąty etap programu – Wortal internetowy „Archiwum Niepodległości – KPN”.
11. 13 listopada 2023 roku o godzinie 17:00 w gościnnych progach Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbył się zorganizowany przez Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego koncert wspomnieniowy Jana Kondraka poświęcony pamięci Krzysztofa Lancmana.
Pod kierownictwem redaktora naczelnego dr Andrzeja Anusza ukazało się w 2023 roku pięć kolejnych numerów kwartalnika OPINIA nurtu niepodległościowego w tym numer specjalny poświęcony pracy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W 2023 roku Instytut współorganizował i uczestniczył w 28 wydarzeniach i uroczystościach upamiętniających polskich bohaterów i ludzi związanych z nurtem niepodległościowym.
W 2023 roku Instytut kontynuował akcję rekomendowania zasłużonych osób w walce z komunizmem do uhonorowania ich odznaczeniami państwowymi.
W 2024 roku zamierzamy, wydać kolejne publikacje, kontynuować działalność edukacyjną, ożywiać debatę o stanie spraw polskich poprzez publikowanie analiz, komentarzy i debat.
Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej Instytutu Historycznego NN im Andrzeja Ostoja Owsianego, www.ihoo.pl.
Dziękując za Państwa hojność prosimy o dalsze wspieranie prac Instytutu. Jednocześnie dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością, która – mamy nadzieję – nadal będzie spotykać się z Państwa przychylnością.

 

Zarząd
Instytutu Historycznego NN
im Andrzeja Ostoja Owsianego