VIII Konferencja Świętokrzyska (2019). Materiały pokonferencyjne

I DZIEŃ (7 CZERWCA 2019 ROKU)

Piotr Wójcik – Powstanie 1944. Czy decyzja o walce w Warszawie była racjonalna?

Dyskusja

Dr Wojciech Frazik – Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość – czy próba akcji politycznej w Polsce po II wojnie światowej była skazana na porażkę?

Dyskusja

 

II DZIEŃ (8 CZERWCA 2019 ROKU)

Prof. Wiesław Wysocki – Koncepcja działania zbrojnego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej. Wybór drogi czy konieczność

Dyskusja

Dr Bohdan Urbankowski, dr Andrzej Anusz, Zbigniew Jackiewicz – Okrągły stół. Koncepcja polityczna, założenia i rezultaty. Realistyczna droga czy niepotrzebna ugoda?

Dyskusja

 

III DZIEŃ (9 CZERWCA 2019 ROKU)
Dr Andrzej Anusz – Nielegalna polityka. Zjawisko drugiego obiegu politycznego
w PRL (1976-1989). Na czym polegała walka Solidarności bez użycia przemocy?

INDEKS NAZWISK