VII Konferencja Świętokrzyska (2018). Materiały pokonferencyjne

I DZIEŃ (25 MAJA 2018 R.)
Jan Józef Kasprzyk – Patriotyzm dzisiaj
Dyskusja
Mirosław Lewandowski – Koncepcja działania Kazimierza Pluty-Czachowskiego w latach 1957-1978
Dyskusja

II DZIEŃ (26 MAJA 2018 R.)
Dr Maciej Zakrzewski – Koncepcje polityczne WiN-u
Dyskusja
Marcin Furdyna – Próba doprowadzenia do trwalszego porozumienia państw
Europy Środkowej w latach 30. ub. wieku

Dyskusja
Dr Bohdan Urbankowski – Czy poezja może zastąpić myślenie polityczne. Refleksje w kontekście roli poezji w Polsce po 1989 roku

Indeks nazwisk