Ładowanie Wydarzenia

W dniu 26 listopada 2023 roku na Olszynce Grochowskiej w Warszawie odbyła się uroczystość zorganizowana przez Krąg Pamięci Narodowej z okazji 193 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego.

Andrzej Melak Przewodniczący Kręgu Pamięci Narodowej, jako główny organizator zaprosił na uroczystości wielu gości w tym wice marszałek Sejmu RP Małgorzatę Gosiewską, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka (reprezentowanego przez Magdalenę Sawkę, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka (reprezentowanego przez Łukasz Kudlickiego). W wydarzeniu uczestniczyła liczna reprezentacja Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego z Prezesem Andrzejem Chyłkiem na czele.

Uroczystości rozpoczęły od złożenia kwiatów w Alei Chwały Olszynki Grochowskiej

Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik bitwy pod Olszynką grochowską, gdzie odprawił mszę Kapelan Wojsk Obrony Terytorialnej.

Po mszy św. Zabrali głos: Małgorzata Gosiewska, Łukasz Kudlicki, Magdalena Sawka oraz Andrzej Melak, który w swojej wypowiedzi wyraził nadzieję na coraz liczniejszy udział szczególnie młodych ludzi w upamiętnianiu kolejnego zrywu narodowego w walce o niepodległość Ojczyzny. Uroczystość zakończyło składanie kwiatów pod Pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochowską.

 

Data rozpoczęcia - Data zakończenia

lis 29, 2023 - lis 29, 2023

Czas rozpoczęcia - Czas zakończenia

00:00 - 23:59