Ładowanie Wydarzenia

2 grudnia 2022 roku odbyła się w Krakowie (w Muzeum Armii Krajowej im. Emila Augusta Fieldorfa Nila) konferencja naukowa w 81. rocznicę śmierci Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza pt. „W blasku zwycięstwa topnieją wszystkie winy, w mroku klęski nawet słabości i omyłki urastają do rozmiarów zbrodni” (1941 r.).

Nasz Instytut był bezpośrednio zainteresowany tą konferencją bowiem w jej trakcie dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej) przedstawił wyniki ekshumacji szczątków marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Przypomnijmy, że ekshumacja odbyła się w listopadzie ubiegłego roku z inicjatywy naszego Instytutu oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (który to Urząd był także współorganizatorem krakowskiej konferencji).

Konferencję otworzyły wystąpienia Dyrektora Muzeum Armii Krajowej dr. Marka Lasoty oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józefa Kasprzyka.

Obecny był także Ryszard Pagacz – wicewojewoda Małopolski.

W sesji plenarnej głos zabierali:

  • prof. dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), który przedstawił referat pt. „Marszałek Śmigły-Rydz a najważniejsze zagadnienia polskiej polityki zagranicznej (1936-1939)”;
  • prof. dr hab. Marek Jabłonowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – „Edward Śmigły-Rydz a potencjał wojenno-ekonomiczny Polski w latach 1935-1939”;
  • dr Grzegorz Kała (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – „Rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego w polityce Edwarda Śmigłego-Rydza”.
  • prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej) – „Czy byliśmy w wojnie z Sowietami? Reakcja Naczelnego Wodza na agresję Rosji sowieckiej”.

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa „Wokół legendy Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza” z udziałem prof. dr. hab. Wiesława Jana Wysockiego, dr. Macieja Zakrzewskiego z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie i dr. hab. Krzysztofa Kloca z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Na naszym fanpejdżu na Facebooku oraz na naszym kanale na You Tube znajduje się półgodzinna relacja filmowa z konferencji, zawierająca wypowiedzi organizatorów (Jana Józefa Kasprzyka oraz Marka Lasoty) i niektórych uczestników (Marka Kornata, Krzysztofa Szwagrzyka oraz Macieja Zakrzewskiego). Zachęcamy do jej obejrzenia!

Data rozpoczęcia - Data zakończenia

gru 02, 2022 - gru 02, 2022

Czas rozpoczęcia - Czas zakończenia

08:00 - 17:00