Ładowanie Wydarzenia

W ramach „Żywa lekcja historii” 19 lutego jak co roku odbyło się spotkanie środowisk niepodległościowych i kombatanckich z młodzieżą Szkoły Amerykańskiej w Warszawie. W tegorocznym spotkaniu środowiska te reprezentowane były przez byłych AKowców, członków Solidarności Walczącej i Konfederacji Polski Niepodległej. Obecni byli też związkowcy “Solidarności” i Kobiety Internowane. Środowisko kościoła katolickiego, które zawsze było orędownikiem niepodległej Polski reprezentował Ks. Prałat Józef Maj. Reprezentantami Nurtu Niepodległościowego byli przedstawiciele Instytutu Historycznego nn im. Andrzeja Ostoja Owsianego w tym Krzysztof Lancman, zaś przedstawicielami Armii Krajowej Grażyna Rudnik i Mirosław Widlicki.


Młodzież z “American school of Warsaw” będąca jednocześnie dziećmi pracowników ambasad i zagranicznych przedstawicielstw handlowych mieszkających w Polsce została zapoznana z najnowszą historią Rzeczypospolitej. Podzieleni na grupy uczniowie kolejno zapraszali do swoich klas przedstawicieli – prelegentów, którzy na przykładzie swojego życia opowiadali o latach zniewolenia niemieckiego i sowieckiego. Treścią wykładów były następujące zagadnienia: Historia podziemia AK, Powstanie Warszawskie, Podziemie Niepodległościowe lat 1945-1963, Nurt Niepodległościowy tworzący się w latach 60-tych i 70-tych, oraz omówiono działalność związkowców “Solidarności”.


Największe emocje wzbudziły u młodych ludzi wzbudziły lata 80. Widać to było na przykładzie pytań zadawanych przez uczniów, ich ilości i merytoryki. Pytania te dotyczyły chociażby środków łączności, technik drukarskich czy pozyskiwania środków finansowych. Pytano również o represje w stosunku do ówczesnych opozycjonistów. Można było dostrzec na twarzach uczniów zdumienie i przerażenie na wieść o wieloletnich wyrokach i skrytobójczych mordach. Młodzież podczas spotkania miała okazję zapoznać się z artefaktami tamtego okresu, ulotkami (poznały znaczenie słowa „bibuła”), książkami, gazetami ,znaczkami (o których, przedstawiając ich dużą kolekcje mówił Krzysztof Lancman) oraz o podziemnych wydawnictwach.

Grażyna Rudnik i Mirosław Widlicki skupili się na wykładzie o Armii Krajowej, jej etosie i przykładu dla kolejnych pokoleń, który pozostawili po sobie żołnierze AK i Żołnierze Wyklęci.
Dwugodzinne spotkanie zakończył obiad i wspólne zdjęcie z uczniami. Polscy prelegenci zostali pożegnani przez młodzież, nauczycieli, dyrekcję oraz przedstawicieli ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przedstawiciele wszystkich obecnych środowisk patriotycznych otrzymali zaproszenie na przyszłoroczną
„Żywą lekcję historii”, które to wszyscy radośnie przyjęli.

Data rozpoczęcia - Data zakończenia

lt. 19, 2020 - lt. 19, 2020

Czas rozpoczęcia - Czas zakończenia

00:00 - 23:59