Ładowanie Wydarzenia

29 lutego 2020 r. pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie odbyły się uroczystości poświęcone Pamięci Żołnierzy Wyklętych i Ich Kontynuatorów.

Uroczystości zorganizowali:

 • Fundacja Walczącym o Niepodległość – Pokrzywdzonych – Internowanych – Więzionych
 • Instytut Józefa Piłsudskiego.
 • Instytut Historyczny NN i. Andrzeja Ostoja – Owsianego.
 • Stowarzyszenie Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak”.
 • Koło Krajowe „Opocznik” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego i tradycyjnym złożeniem zapalonego znicza, czego dokonali pan Tadeusz Stański, pani Sobolewska ( córka policjanta zamordowanego w Twerze) oraz Adrianna Łepik – uczennica CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza.

List skierowany do uczestników uroczystości przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Kasprzyka odczytała przedstawicielka Urzędu pani Alicja Marciniak.

Następnie okoliczne przemówienia wygłosili: dr. Tadeusz Krawczak, poseł Andrzej Melak, Tadeusz Stański i ks. Józef Maj – kapelan środowisk niepodległościowych.

Ks. Józef Maj swoje wystąpienie, nawiązujące do mickiewiczowskiej frazy „pieśń ujdzie cało” zakończył modlitwą w intencji Żołnierzy Wyklętych i Ich Kontynuatorów.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców pod pomnikiem.

Złożyli je:

 • Adam Stefan Lewandowski w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej.
 • Pani Alicja Marciniak w imieniu Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.,

Przedstawiciele Formacji Niepodległościowej na czele z Tadeuszem Stańskim, Andrzejem Melakiem i Prezesem Instytutu Historycznego NN Andrzejem Chyłkiem z towarzyszącymi mu członkami zarządu.

Uczniowie CXXV LO im. Waldemara Milewicza w Warszawie.

Poczty Sztandarowe wystawili:

 • Okręg Warszawa Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
 • Koło Krajowe „Opocznik” ŚZŻ AK.
 • 77 p.p AK „Krysiacy”.
 • Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki” AK .
 • Solidarność Walcząca.

Nie zabrakło żołnierzy WP pełniących honorową wartę przy Pomniku, w tym werblisty i hejnalisty.

Wśród publiczności byli widoczni liczni działacze opozycji antykomunistycznej, członkowie NSZZ Solidarność i warszawscy radni, z wice przewodniczącym Rady Warszawy panem Dariuszem Figurą.

Należy odnotować także obecność autora i twórcy pomnika pod którym odbyła się powyższa uroczystość – artysty rzeźbiarza i poety pana Maksymiliana Biskupskiego, który wygłosił krótkie, ale wzruszające przemówienie.

Zbigniew Jackiewicz

Zbigniew Andrzej Adamczyk

foto: ZA

Data rozpoczęcia - Data zakończenia

lt. 29, 2020 - lt. 29, 2020

Czas rozpoczęcia - Czas zakończenia

00:00 - 23:59